Inici / Treball - Comerç - Empresa / Comerç Covid

Comerç Covid

AJUTS I FINANÇAMENT PER AUTÒNOMS I COMERÇOS

En aquest enllaç podreu trobar un resum de les mesures i ajuts per a fer front a l’Impacte econòmic i social de COVID 19.

 

MESURES I RECOMENACIONS OFICIALS PEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ

En l'enllaç del títol podeu trobar el Pla d'obertura d'activitats aprovat per la Generalitat.

 Mesures del Tram 1: l’obertura progressiva comença el 23 de novembre i preveu el següent:

 • Bars i restaurants: Obertura de terrasses amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules i una limitació de 4 persones per taula excepte grups bombolla. Els interiors podran obrir amb la limitació d’aforament del 30% i amb bona ventilació. La distància mínima entre taules és de 2 metres. Horari d'obertura: de les 6 del matí a les 21.30h. A partir de les 18h, només per sopars.
 • Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts: Obertura amb un 50% de la capacitat i màxim de 500 persones. Continuen oberts museus, biblioteques i sales d’exposicions al 50%.
 • Instal·lacions i equipaments esportius: a l’aire lliure amb un aforament màxim del 50% i control d’accés i en espais tancats amb màxim del 30%.
 • Comerços: 30% de l’aforament en petit comerç de menys de 800 m² i mercats no sedentaris. En els més de 800 m², aplicació de l’aforament sobre el total de la superfície de venda.
 • Extraescolars:
  • Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.
  • Activitats extraescolars presencials organitzades pels centres educatius i fora d’ells, fins un màxim de 6 alumnes per aula.
  • Activitats de l’àmbit del lleure educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.
Mobilitat

- Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.
- Municipis: restringida l’entrada i sortida des de les 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del dilluns.
- No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

Activitats socials
6 persones màxim, excepte bombolles de convivència.

Com es revisarà el procés d’obertura?

El pla s’anirà revisant amb el màxim rigor d’acord amb l’evolució de la taxa de contagis (Rt) i els nous ingressos hospitalaris.
 • Si la taxa es inferior a 0,9 i els ingressos disminueixen, es continuarà amb el procés.
 • Si la taxa es troba entre 1 i 0,9 i els ingressos s’estabilitzen, es prorrogaran les mesures.
 • Si la taxa és superior a 1 i els ingressos s’incrementen, es revisaran les mesures presses.

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Destaquem les realcionades amb les empreses de serveis i comerç minorista i amb la restauració:

Empreses de serveis i comerç minorista
 
1. Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell. La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.
 
2. Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials.
 
Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària poden romandre oberts.
 
També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es trobin dins dels centres o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.
 
 Activitats d'hoteleria i restauració
 
1. Se suspèn l'obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili, fins a les 23h o recollida a l'establiment.
 
2. Resten exclosos d'aquesta suspensió:
 
Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l'establiment.
 
Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.
 
Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.
 
3. En les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment.
 
3. L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes detallistes queda condicionada a:
 
a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
 
b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
 
c) En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats, que acotin l'espai d'obertura al públic a l'esmentada superfície, i redueixin al 30% de l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat que correspongui a aquesta superfície.
 
Els establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.
 
Tots els establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
 
4. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.
 
 
 

La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori.

 
Aquestes mesures entraran en vigor divendres 16 d'octubre de 2020.

Activitat comercial
 • Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.
 • En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, exepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili. 
 • Se suspenen les fires comercials. 
 
Hostaleria i restauració
 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials. 
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.
 • Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%

 

RESOLUCIÓ SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya per la qual: 
 
- Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que siguin convivents, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.
 
- Així mateix, es limita a sis el nombre de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules en els establiments d'hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses, sens perjudici del compliment d'altres limitacions establertes a l'activitat d'hoteleria i restauració en les resolucions amb mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 vigents en àmbits territorials específics.
 
No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic.
 
També resten excloses de la present Resolució les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 
S'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.
 
Podeu consultar la resolució complerta, fent clic en el tíotol d'aquesta notícia
 

Entren en vigor noves mesures extraordinàries a tot Catalunya per contenir els contagis:


Activitats d'oci nocturn:
 
- Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 
- Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat precedent.
Activitats recreatives, restauració i hostaleria
 
- Tancament de bars i restaurants a partir de la 1h. Aquestes mesures també s'apliquen als establiments que desenvolupin l'activitat de restaurant musical. Des de les 00h de la nit no poden admetre nous clients.
 
- Els establiments que desenvolupin les activitats de sala de concert, de cafè teatre i de cafè concert, s'estableix un horari de tancament del servei de bar a les 01:00 hores.
 
- A la barra i entre taules o grups de taules, cal garantir una distància mínima de 1,5m, amb un màxim de 10 persones.
 
- No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars. 
 
-També es recomana limitar les trobades socials fora de grup de convivència estable i a un màxim de 10 persones.

En aquest enllaç podreu trobar les dades i informes diaris sobre l'evolució de la pandèmia que elabora l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). 

En aquest enllaç podeu trobar el protocol i guia de bones pràctiques elaborades pel govern estatal, actualitzades per a la reobertura a partir del 4 de maig de 2020. També podeu trobar l'adaptació que ha fet el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de la Genalitat en aquest enllaç:https://bit.ly/2WrBvPB

En aquest enllaç podeu trobar una guia específica per als salons de perruqueria elaborada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

En aquest enllaç podeu trobar les recomanacions per als comerços de moda en establiments físics. La guia està elaborada pel Conosrci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

En aquest enllaç podeu trobar les recomanacions per a la neteja i desinfecció en els establiments i comerços de concurrència humana que ha elaborat la Generalitat de Catalunya.

En aquest enllaç trobareu respostes actualitzades sobre: comerç i consum, treball i empresa, restriccions per municipis, salut, habitatge, ajuts socials, educació, mobilitat...

En aquest enllaç podeu trobar el recull de cartells que la Generalitat ha preparat pels establiments comercials: demana cita prèvia, fes la teva comanda, distància de seguretat, ús obligatori de mascareta, aforament limitat...

 

Guia de Comerços i Serveis format paper

Mesures econòmiques i socials per a empreses i autònoms

Quines mesures i ajuts s'activaran properament?

Servei al Comerç

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto