Inici / Participació i transparència / Centres Cívics / Centre Cívic Can Feliu

Centre Cívic Can Feliu

Centre Cívic Can Feliu

Foto del Centre Cívic Can Feliu

El Centre Cívic Can Feliu es va obrir l'any 2003 amb la voluntat d’oferir una programació d’activitats lúdiques, formatives i culturals a la població de Sant Quirze i oferir a les entitats i associacions del municipi un espai de reunió, una seu social i espais per al desenvolupament de les seves activitats.

Adreça: C/ Eduard Toldrà s/n
Telèfon: 93 721 68 00 (Extensió 5502)
Correu electrònic: canfeliu@santquirzevalles.cat

Horaris del Centre Cívic: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 22 h.

Horaris estiu: Agost tancat.

Serveis

Centre de recursos per a entitats i associacions

El Centre Cívic posa a disposició de les entitats que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes que així ho desitgin les sales per a la realització de reunions i activitats. El Centre Cívic també els ofereix un despatx d’ús compartit per a la gestió de les seves tasques administratives i la domiciliació social de l’entitat mitjançant una servei de bústia. Telèfon 937216800 (Extensió 5502)

 

Servei de joventut "Canya Jove"

El Centre Cívic també acull el "Canya Jove" on trobareu informació i assessorament pels més joves del poble en temes tan variats com salut i esports, associacionisme i participació juvenil, lleure, formació, treball o mobilitat. Ofereix un espai d'ús compartit amb internet i wifi, viatgeteca, espai d'autoconsulta i de treball, aula d'estudi nocturna. Organitza activitats lúdiques i formatives durant tot l'any. Telèfon 937216800 (Extensió 5600)

 

Servei de català de Sant Quirze del Vallès

El Servei de català de Sant Quirze del Vallès ofereix assessorament lingüístic: consultes, correcció de textos, informació de recursos bibliogràfics i informàtics, difusió de diferents terminologies específiques, informació sobre drets lingüístics, informació sobre les proves de català de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, entre d'altres. Telèfon 937211899

 

Programació d'activitats

El Centre Cívic acull mensualment exposicions, xerrades, tallers, concerts, organitzades tant pel Centre Cívic i l’espai relacional La Masia com pels diferents serveis de l’Ajuntament i les entitats i col·lectius del municipi. Podeu consultar la agenda mensual a Agenda d'activitats dels Centres Cívics.

 

 

 


Cafeteria "La Masia"

Ofereix servei de bar cafeteria i organitza activitats lúdiques i culturals.
Telèfon: 93 189 40 26
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 22 h, i dissabtes de 18 a 24 h


 

Cessió d'espais

El Centre Cívic Can Feliu te com una de les seves funcions principals donar suport infraestructural a les entitats del municipi. Com a centre de recursos per entitats i associacions, el Centre Cívic posa a disposició de les entitats que així ho desitgin la disposició de sales per a realització de reunions i activitats.

 

A continuació es descriuen cadascun dels espais i la forma de sol·licitar-los.


Imatge del vestíbul de Can Feliu

Vestíbul
Espai a la planta baixa de la masia, al costat de la cafeteria, idoni per a exposicions i per oferir una cartellera amb informació municipal.


Imatge de la Sala Tallers de Can Feliu

Sala Tallers
Espai per activitats manuals, reunions o cursos de formació. Disposa de pica d'aigua, taules de manualitats, armaris, cadires i pissarra.


Imatge de la sala d'actes de Can Feliu

Sala d'Actes
Espai destinat a la realització de conferències, xerrades, cursos, etc. Disposa d'una pantalla, projector, equip de so, DVD i vídeo.


Imatge de l'altell de Can Feliu

Altell
La planta superior de Can Feliu és un espai habilitat per fer cursos de formació, reunions i altres activitats. Disposa de pissarra i cadires amb braços.


Imatge de la sala d'entitats de Can Feliu

Sala d'entitats
Les entitats que ho sol·liciten disposen d'una sala de reunions, armari, ordinador i fotocopiadora. Els recursos són compartits per les diferents entitats.


Imatge dels exteriors de Can Feliu

Exteriors
Hi ha escenari, pista i porxades. S'hi fan activitats municipals així com activitats d'entitats que requereixen d'un espai gran a l'aire lliure.


Qui i com es pot demanar

Tipus d'ús continuat

Poden sol•licitar aquest tipus d’ús les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès.

L’autorització d’aquest tipus d’ús es formalitzarà mitjançant un conveni de cessió i condicions d’ús d’acord amb les prescripcions del Reglament d’Ús i Gestió del Centre Cívic. Les entitats i associacions amb conveni podran constituir en l'equipament la seva seu social i podran gaudir del despatx d’entitats així com de la resta d’espais de l’equipament per a la realització de reunions i activitats.

Per tal de sol•licitar aquest ús l’entitat ha de fer la petició mitjançant sol•licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana describint el tipus d’ús sol•licitat, dies, hores, espais i recursos. La cessió es farà de forma gratuïta i pel període d’un any. Posterior a la sol•licitud l’Oficina del Centre Cívic es posarà en contacte amb l’entitat per formalitzar el conveni de cessió temporal amb continuïtat. La utilització d’espais no conveniats per altres activitats es regularà mitjançant el procediment ordinari d’ús ocasional.

 

Tipus d'ús ocasional

Pot sol•licitar-ho qualsevol entitat o associació, grups de caràcter no associatiu o ciutadans i ciutadanes per a la realització de reunions i activitats. La petició haurà de fer-se, presencial o telemàticament al registre municipal de l’Ajuntament amb una antel•lació mínima de 7 dies naturals respecte a la realització de l’activitat o amb 12 dies d’antel·lació quan es sol•liciti un espai amb una durada superior a dos dies o s’hagin d’utilitzar pancartes, banderoles, cartell o altres tipus de material diferent a l’usual del Centre Cívic. Abans de formalitzar la sol•licitud, l’entitat pot informar-se de la disponibilitat de l’espai per correu electrònic o per telefòn al Centre Cívic.

 

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

  • Aquella relativa a característiques tècniques dels equips a utilitzar (so, imatge, etc) per desenvolupar l’activitat.
  • Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi l'activitat a realitzar i rebut conforme està vigent de pagament.
  • En el cas d’associacions no inscrites al RMAEC, la documentació que acrediti els fins socials, sense ànim de lucre, i la representació i càrrecs de qui faci la sol•licitud en la seva entiat o associació.
  • En el cas de particulars, l’acreditació de la persona responsable de l’activiat, la descripció de l’activitat i el seu objectiu.

 

Ús per empreses i altres

Empreses i entitats que no siguin ONGs poden utilitzar els espais del Centre Cívic per reunions o cursos formatius, mai per actes lucratius, mitjançant sol•licitud formalitzada a l’OAC i previ abonament de la taxa i dipòsit que regula l’ordenança fiscal número 4.40 Taxa per la utilització de serveis, instal·lacions i materials culturals municipals.

 

Aquesta sol•licitud anirà acompanyada de la següent documentació:

  • Aquella relativa a característiques tècniques dels equips a utilitzar (so, imatge, etc) per desenvolupar l’activitat)
  • L ’acreditació de la persona responsable de l’activitat, la descripció de l’activitat i el seu objectiu.

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto