30/03/2020

Informació per a PIMES sobre fonts de finançament

L'Associació d'Empresaris i Propietaris dels polígons industrials del municipi dóna detalls sobre les diferents línies a què es poden acollir les petites i mitjanes empreses

L’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de Sant Quirze del Vallès informa les petites i mitjanes empreses sobre les fonts de finançament de què disposen, davant la situació de crisi sanitària mundial.

Tant el Govern espanyol com la Generalitat de Catalunya, han establert una línia d’avals per a les empreses i autònoms que es vegin afectades pel Covid-19. Aquest suport econòmic es dona a les pimes per compensar els efectes de la caiguda d’activitat empresarial, facilitant el finançament i dotant-les de liquiditat.

S’aconsella a les empreses que es dirigeixin a les seves entitats financeres amb la definició de les seves necessitats, que poden ser repartides entre diferents entitats. Algunes oficines no estan informades del tot, per això és important insistir per tal que es posin en contacte amb les seves seus territorials i poder tramitar les sol·licituds.
 
1.    Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català de Finances (ICF) i Avalis, ha establert una línia d'avals per facilitar un volum de finançament a les empreses que es vegin afectades pel Covid-19. Els préstecs comptaran amb l’aval del 80% de l’ICF o d’Avalis de Catalunya. Trobareu els detalls, en aquest enllaç.

 
2.    Govern central
El Govern central ha aprovat el primer tram d’avals a empreses i autònoms de 20.000 milions d’euros, de la línia extraordinària de 100.000 milions. L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) l’obrirà als bancs per tal que concedeixin nous finançaments a qui ho necessiti, o renovin les línies de crèdit vigents.

Per a més informació detallada, podeu consultar-ho aquí.
 
3.    Autònoms, prestació extraordinària
Dins el RD 8/2020, de 17 de març, preveu en el seu article 17 la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma. La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha adoptat els següents criteris:
Condicions generals:
Tenen dret a aquesta prestació extraordinària:
•    Tots els treballadors autònoms, independentment que s’hagi cotitzat o no per la contingència de cessament d’activitat.
•    Els professionals autònoms les activitats dels quals quedin suspeses i la facturació dels quals en el mes anterior al que se sol·licita la prestació quedi reduïda en un 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior.
Requisits:
•    Estar afiliat i en alta en la data de la declaració de l’estat d’alarma, al Règim Especial de la Seguretat Socials dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. Per tant, el sol·licitant ha de complir aquest requisit en la data de 14 de març de 2020, data de publicació en el BOE del  RD 463/2020, de 14 de març.
•    En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75% en relació amb l’efectuada en el semestre anterior. Si la persona autònoma no hagués estat d’alta els sis mesos anteriors, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.
•    Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant, si en la data de la suspensió de l’activitat (o reducció de la facturació) no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al treballador autònom al pagament perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals, ingressi les quotes degudes.
Beneficis:
•    La concessió d’aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
•    El temps durant el qual es percebi la prestació s’entendrà com a cotitzat, tant per contingències comunes com per contingències professionals.
Incompatibilitat:
No tindran dret a aquesta prestació els treballadors autònoms que vinguessin percebent una prestació o tinguin dret a una altra prestació del Sistema de Seguretat Social, tant si la perceben com si no.
•    La prestació es pot sol·licitar fins al 14 d’abril.

 
4.    Autònoms, finançament
Les microempreses i els autònoms poden recórrer a la línia d’avals habitual que la Generalitat de Catalunya, a través de l’ICF i Avalis, ofereix a aquest tipus d’empreses.

Condicions generals:
•    Va adreçat a pimes i autònoms de Catalunya que realitzin inversions o per a necessitats de circulant.
•    Import: entre 25.000 i 250.000 euros.
•    Termini:
.    Pel circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.
.    Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.
•    Tipus d’interès: EURÍBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per a imports inferiors a 100.000 €.
•    Comissions: sense comissió d’obertura i d’estudi, per cancel·lació anticipada, del 0,25%.
 


Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a info@poligonssantquirze.cat, o bé al telèfon 934964529
 


Més informació

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto