Inici /

Llicència d'obres menors per a la instal·lació de rètols i tendals per al comerç

DescripcióAtorgar l’autorització per a la instal·lació d’elements publicitaris com ara rètols i/o tendals a la façana.

D’acord amb l’Ordenança municipal de Llicències d’obres i la d’Ocupació de les vies i espais públics, per a la instal·lació d'elements publicitaris caldrà complir amb els següents requisits:


 • L’altura mínima de la part més baixa del tendal serà de 2,20 m des de la vorera.
 • L’amplada no serà superior a la façana del local.
 • La volada màxima, una vegada desplegat totalment, no podrà superar els 2 m i en qualsevol cas sempre haurà de ser igual o inferior a l’amplada de la vorera reduïda en 20 cm.
 • El color del tendal serà de lliure elecció però compatible amb l’entorn, i la publicitat queda prohibida.
   

Qui ho pot demanar? • Titulars de l'establiment o activitat


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Croquis acotat, a escala 1:50 o 1:100 que permeti interpretar clarament l'abast de l'obra.
 • Fotografies (originals o fotocòpies en color) de la façana/es i de la part de l’edifici on s’intervé, indicant l'emplaçament de l'element.
 • Plànol d’emplaçament a escala no inferior a 1:500
 • Pressupost de les obres/instal·lació signat pel contractista i el promotor (per duplicat).
 • Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil, actualitzada.

On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar1 mesos


Sentit del silenci administratiuPositiu


Cost • Taxa d'acord amb l'ordenança fiscal de Taxa de llicències urbanístiques.
   
 • Taxa sobre concessions de plaques, patents i altres distintiu: 12,56 €
   
 •  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 4% del cost d’execució material de l’obra.
 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto