Inici /

Llicència d'obres menors en el domini públic per a obres de connexió a la claveguera pública

DescripcióSol·licitar l’autorització per a l’execució de connexions de desguàs a la xarxa pública de clavegueram.


Qui ho pot demanar? • Ciutadans i ciutadanes


Nota: 


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament: 


 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Model de sol·licitud
 • Memòria i/o pressupost, en que constin, com a mínim, els següents continguts:
  • Plànol de detall de l’obra o instal·lació (croquis)
  • Amidaments i pressupost d’obres
  • Nom de la persona responsable de l’execució de l’obra, amb adreça, correu electrònic i telèfon
  • Característiques dels materials previstos en la reposició de serveis i paviments
 • Documentació acreditativa de l’acceptació de residus
 • Plànol d’emplaçament a escala no inferior a 1:500
 • Fotografies de l’àmbit d’actuació (façanes i paviments)
 • Document descriptiu de l’ocupació de la via pública: llocs, dimensions i període
 • Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil actualitzada (RC) mínim 300.000 €)

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar1 mes mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostTaxa per a llicència o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme:
d.2) Connexions al clavegueram públic (per metre): 16,36 €

- Quota mínima: 91,52 €


Taxa per a la concessió de plaques, patents i altres distintius : 12,56 €


Impost sobre construccions, instal•lacions i obres: 4 % del cost d’execució material de l’obra.
 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


ObservacionsCaldrà dipositar una fiança, que serà obligatòria, quan les obres o instal·lacions afectin elements en la via pública. Aquesta fiança serà un requisit previ a la concessió de la llicència.


Pel retorn d’aquest dipòsit si les obres sol•licitades afecten al paviment d’asfalt caldrà adjuntar a la petició de retorn de la garantia l’assaig del Proctor modificat que garanteixi la compactació del 98% del PM.


 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto