Inici /

Llicència d'obres menors per a la construcció, modificació o supressió de guals a la via pública

DescripcióAtorgar llicència urbanística per a la realització d'obres de construcció, ampliació i supressió de guals a la via pública per facilitar l'accés de vehicles a l'interior de les finques que tinguin places d'aparcament.


Qui ho pot demanar? • Persona física o jurídica


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Còpia de l'autoliquidació de la taxa per a la tramitació de llicències urbanístiques
 • Plànol d'emplaçament no inferior a 1:500
 • Fotografia (original o fotocòpia en color) on s’apreciï el conjunt de la vorera i façana de l'edifici. .
 • Memòria valorada ( 2 còpies), en la que ha de constar com a mínim:              
                 - Descripció de l'obra a realitzar.
                 - Croquis.
                 - Pressupost d'execució de l'obra.
                 - Estudi bàsic de Seguretat i Salut.

 


Antelació amb què cal demanar2 mesosOn es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar2 mesos


Sentit del silenci administratiuPositiu


Cost • Taxa de llicències urbanístiques: 16,36 € per metre (Quota mínima: 91,52 €)
   
 • Taxa per a la concessió de plaques, patents i altres distintius : 12,56 €
   

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


ObservacionsQuan les obres afectin a la via pública caldrà demanar, simultàniament, la sol·licitud d’autorització d’ocupació del domini públic.


En el cas que el gual doni servei a una activitat subjecta a llicència municipal, abans d’autoritzar-ne la construcció caldrà que s’hagi autoritzat la llicència corresponent (més de 4 places d’aparcament).


El termini per resoldre i notificar no s'iniciarà fins que s'atorgui la llicència demanial de gual, si s'escau.
 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto