Inici /

Ajuts a projectes promoguts per les entitats culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, coeducació, desenvolupament econòmic local i esportistes locals

DescripcióConcedir subvencions a projectes i activitats promogudes per entitats culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, de coeducació, desenvolupament econòmic local i esportistes locals dins de l’any natural.

Els beneficiaris de les subvencions tindran com a obligació acreditar el compliment de les obligacions comptables, mercantils i tributàries derivades de la normativa aplicable.


FORA DE TERMINI

Qui ho pot demanar? • Les associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i que estiguin classificades segons registre en algun d’aquests àmbits: CULTURALS I I TEMPS DE LLEURE, ESPORTIVES, GÈNERE, GENT GRAN, JUVENILS, VEÏNALS i DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL. Sempre que certifiquin que el 75% dels membres de la Junta estiguin empadronats a Sant Quirze del Vallès i amb un mínim d’associats al municipi mai inferior al 50% excepte en el cas de les entitats de DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LOCAL. Per les entitats d’aquest darrer àmbit són les empreses i comerços que integren l’associació les que han de tenir el domicili fiscal a Sant Quirze del Vallès.
   
 • Les persones físiques en nom propi que recull el programa de suport per a esportistes locals.
   
 • Grups de joves sense personalitat jurídica que recull el programa de suport a projectes i activitats juvenils.

 


Requisits previsNo concorre en alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


Documents que cal aportar
En el moment de la sol·licitud:Per a tots els programes de suport:En el cas del programa de suport C - 01 – 16 projectes esportius:
En el cas del programa de suport C - 02 – 16 Esportistes locals: • Currículum esportiu i objectius
 • Calendari de competició
 • Programació de la temporada


En el cas  del programa de suport C – 05 – 16 projectes juvenils:Un cop aprovada i comunicada la subvenció a l'entitat:


 • Model d'acceptació de l'ajut
   

Per justificar la subvenció:


 • Model de Justificació
 • Memòria justificativa
 • Factures que justifiquin, com a  mínim, el doble de la subvenció concedida.
 • Documentació acreditativa del seu pagament.
 • Documentació detallada a les clàusules específiques segons el tipus de programa.

 


Antelació amb que cal demanar
Presentació de sol·licituds de subvenció:


 • Del 28 d’octubre i el 25 de novembre ambdós inclosos  FORA DE TERMINI.

 Presentació de la justificació atorgada:


 • Fins el 31 de març de 2017.  FORA DE TERMINI.
   

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessàri disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admés. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.
 

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:


 1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

 

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorParticipació i Processos participatius


Termini per resoldre i notificar3 mesos


CostGratuït.


ObservacionsEs consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les activitats en la convocatòria.


Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:


 • Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable.
 • Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats.
 • Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc...
 • Despeses de contractació de serveis externs, contractació d’espectacles, llicències, assegurances, arbitratges, dispositius d’assistència sanitària, seguretat privada, etc.
 • Desplaçaments i dietes sempre que siguin directament relacionats amb l’activitat desenvolupada i no superin el 50% de l’import justificable.
 • Despeses derivades d’activitats lúdiques i festives vinculades a l’objecte social de l’entitat.
 • Despeses inventariables sempre que estiguin relacionades amb el projecte.
 • Despeses de manteniment de locals socials sempre que no superin el 20% de l’import justificat i estiguin directament relacionades amb el projecte.
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto