Castellano  |  Contacte

Home | Pacte Educatiu Sant Quirze | DESCOBRIM LA SERRA DE GALLINERS I EL SEU ECOSISTEMA

DESCOBRIM LA SERRA DE GALLINERS I EL SEU ECOSISTEMA

Coneixement de l'entorn

Entitat organitzadora SANT QUIRZE DEL VALLES NATURA
Descripció de l'activitat

Sortides a l'àrea d'estudi Es duen a terme activitats dirigides al coneixement de la flora i la fauna del bosc mediterrani. En cas de mal temps es realitzaran tallers i jocs a l'escola. Materials: Quadern de natura per l'alumnat i materials per l'observació i classificació de la fauna i la flora. Els tallers els porten a terme 2 educadors ambientals per grup Per més informació: www.sqvnatura.org

Objectius de l'activitat Eix transversal relacionat amb les disciplines del currículum:Coneixement del medi natural i l'estat de conservació.

Objectius específics:
Conèixer l'entorn natural del municipi
Reconèixir un ecosistema mediterrani
Estudiar la flora i la fauna vinculada al medi
Valorar la importància dels corredors biològics
Sensibilitzar l'alumnat en el respecte envers als éssers vius i el seu entorn
Públic al que va dirigit Alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de primària
Lloc Centres Escolars
Data d'inici de l'activitat 15/09/2014
Data de fi de l'activitat 23/06/2015
Observacions sobre l'horari Segons peticions de les escoles
Responsable de l'activitat Montse Pérez
Forma d'inscripció Mitjançant correu electrònic a: sqvnatura@telefonica.net
Correu electrònic sqvnatura@telefonica.net