Castellano  |  Contacte

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Què és l'OME?

 

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) s'ocupa de gestionar els tràmits administratius de l'escolarització de l'alumnat de Sant Quirze del Vallès, per a les etapes d'Infantil, Primària i Secundària Obligatòria de tots els centres educatius públics.

 

El servei atén les sol·licituds presentades dins i fora dels terminis de preinscripció i matrícula.

 

El servei es presta a les oficines del servei d’Educació de Sant Quirze del Vallès

Adreça: Av.Pau Casals ,72
Horari: de Dilluns a divendres de 08h a 15h
Tf. 937216800

educacio@santquirzevalles.cat

 

Informació d'interès:

Preinscripció, fora de termini, a l'Escola Bressol Municipal El Patufet

 

Mapa de Zonificació escolar
http://www.santquirzevalles.cat/files/469-1281-document/Planol%20Zonificacio%20escolars.pdf

Cercador d’escoles per zona educativa
http://www.santquirzevalles.cat/Formularis/CarrersEscoles/_LB9AyePS7t-qL0vAQGSFlwXi9vXVFBA1qymAPe8cX6o
 

PREINSCRIPCIÓ- DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/