Llista d'admesos i llista d'espera per al curs 2021-2022

 

ANGLÈS 1  

Codi Alumne

DNI

 

3153

XXX42455R

Admes/a

3154

XXX41727D

Admes/a

3087

XXX15194Y

Admes/a

3166

XXX15842H

Admes/a

426

XXX40560S

Admes/a

3162

XXX70163H

Admes/a

3281

XXX02752G

Admes/a

3164

XXX12685P

Admes/a

1710

XXX94897Q

Admes/a

3160

XXX20560X

Admes/a

3086

XXX22099G

Admes/a

2973

XXX52731Y

Admes/a

2321

XXX29652D

Admes/a

3115

XXX06567R

Admes/a

3409

XXX23853Y

Admes/a

3385

XXX33094R

Admes/a

430

XXX87332Y

Admes/a

 

 ANGLÈS 2 

Codi Alumne

DNI

 

2788

XXX09208N

Admes/a

469

XXX39115L

Admes/a

2365

XXX50551N

Admes/a

2872

XXX50646C

Admes/a

2948

XXX09146L

Admes/a

2824

XXX15783P

Admes/a

2860

XXX22900H

Admes/a

2831

XXX58088Q

Admes/a

928

XXX08925J

Admes/a

2681

XXX09538C

Admes/a

2837

XXX72704V

Admes/a

3188

XXX72237E

Admes/a

2246

XXX55104A

Admes/a

2823

XXX59953Y

Admes/a

3293

XXX91113S

Admes/a

2929

XXX10795H

Admes/a

2730

XXX21336B

Admes/a

3388

XXX93391Q

Admes/a

3384

XXX22573J

Admes/a

   ANGLÈS 3A 

Codi Alumne

DNI

 

862

XXX30645J

Admes/a

2840

XXX21265D

Admes/a

1831

XXX97522W

Admes/a

20

XXX70735S

Admes/a

3116

XXX58127H

Admes/a

2087

XXX48162T

Admes/a

69

XXX36022W

Admes/a

3023

XXX22387G

Admes/a

101

XXX10044Q

Admes/a

3056

XXX83559W

Admes/a

3148

XXX65151C

Admes/a

2157

XXX05884T

Admes/a

3394

XXX74133C

Admes/a

 ANGLÈS 3B 

Codi Alumne

DNI

 

2170

XXX27661L

Admes/a

2932

XXX31402B

Admes/a

2861

XXX44739L

Admes/a

3311

XXX28599C

Admes/a

2829

XXX63025R

Admes/a

3095

XXX45523G

Admes/a

1886

XXX84132P

Admes/a

1829

XXX05550E

Admes/a

2854

XXX19901W

Admes/a

2794

XXX18454C

Admes/a

3390

XXX85666M

Admes/a

2551

XXX85987G

Admes/a

 

ANGLÈS CONSOLIDACIÓ

Codi Alumne

DNI

 

3093

XXX19269E

Admes/a

2859

XXX24685F

Admes/a

2695

XXX40794L

Admes/a

3099

XXX29017H

Admes/a

2315

XXX93323N

Admes/a

2680

XXX62684Z

Admes/a

2253

XXX73586D

Admes/a

1979

XXX27476W

Admes/a

2700

XXX98093K

Admes/a

2616

XXX78673S

Admes/a

2844

XXX62995A

Admes/a

1836

XXX85528E

Admes/a

3200

XXX66514M

Admes/a

2862

XXX33145K

Admes/a

16

XXX95241Q

Admes/a

2748

XXX10496P

Admes/a

2841

XXX02861R

Admes/a

2634

XXX93688W

Admes/a

3393

XXX44660C

Admes/a

3277

XXX62185K

Admes/a

 ANGLÈS CONSOLIDACIÓ 2

Codi Alumne

DNI

 

2645

XXX40966X

Admes/a

2757

XXX22440W

Admes/a

2986

XXX05158V

Admes/a

1899

XXX38879T

Admes/a

3141

XXX74006E

Admes/a

2641

XXX76510V

Admes/a

2492

XXX19381H

Admes/a

2406

XXX02090Q

Admes/a

2820

XXX50900L

Admes/a

1880

XXX07947S

Admes/a

2542

XXX10988J

Admes/a

2939

XXX03910P

Admes/a

2846

XXX11639M

Admes/a

3395

XXX22038Z

Admes/a

3401

XXX15679L

Admes/a

  

CATALÀ INICIAL-1 (A1) 

Codi Alumne

DNI

 

3279

XXX11762T

Admes/a

3360

XXX18329L

Admes/a

2972

XXX81624W

Admes/a

3351

XXX890616

Admes/a

3014

XXX15642A

Admes/a

8

XXX69065P

Admes/a

3195

XXX40963

Admes/a

3106

XXX38107

Admes/a

3391

XXX745316

Admes/a

 

CATALÀ BÀSIC 2 (A2)  

Codi Alumne

DNI

 

3236

XXX87878A

Admes/a

3335

XXX24690S

Admes/a

2614

XXX25155C

Admes/a

3196

XXX49289

Admes/a

3145

XXX04373Z

Admes/a

453

XXX37562S

Admes/a

2342

XXX29749Y

Admes/a

3398

XXX73756T

Admes/a

 

 CATALÀ ELEMENTAL-3 (B1) 

Codi Alumne

DNI

 

836

XXX63480F

Admes/a

3327

XXX47155A

Admes/a

3235

XXX13220E

Admes/a

1025

XXX14328A

Admes/a

88

XXX12869Q

Admes/a

2763

XXX96033Q

Admes/a

3383

XXX75106Q

Admes/a

 

ORTOGRAFIA CATALÀ 

Codi Alumne

DNI

 

3264

XXX61987X

Admes/a

3146

XXX04484X

Admes/a

3250

XXX74848B

Admes/a

2733

XXX57225C

Admes/a

3278

XXX60504V

Admes/a

95

XXX29671M

Admes/a

2478

XXX17178R

Admes/a

2680

XXX62684Z

Admes/a

656

XXX37666N

Admes/a

894

XXX24704A

Admes/a

3086

XXX22099G

Admes/a

2922

XXX56509L

Admes/a

2674

XXX20200Q

Admes/a

2368

XXX97166E

Admes/a

 

FORMACIÓ BÀSICA 

Codi Alumne

DNI

 

2255

XXX22017W

Admes/a

3242

XXX27575Y

Admes/a

3381

XXX48845R

Admes/a

8

XXX69065P

Admes/a

83

XXX86248Y

Admes/a

3308

XXX15012M

Admes/a

73

XXX72151D

Admes/a

 

FORMACIÓ BÀSICA LF 

Codi Alumne

DNI

 

3242

XXX27575Y

Admes/a

3338

XXX40543C

Admes/a

3243

XXX00516J

Admes/a

3381

XXX48845R

Admes/a

2894

XXX057482

Admes/a

1391

XXX40596B

Admes/a

2596

XXX70635L

Admes/a

1694

XXX77844V

Admes/a

 

FRANCÈS BÀSIC 

Codi Alumne

DNI

 

3264

XXX61987X

Admes/a

3087

XXX15194Y

Admes/a

426

XXX40560S

Admes/a

3162

XXX70163H

Admes/a

2250

XXX07556Q

Admes/a

101

XXX10044Q

Admes/a

3148

XXX65151C

Admes/a

1834

XXX92423V

Admes/a

3346

XXX84516Q

Admes/a

3390

XXX85666M

Admes/a

3115

XXX06567R

Admes/a

2173

XXX75760A

Admes/a

3396

XXX61952Q

Admes/a

3412

XXX72557C

Admes/a

 

GES-IOC 

Codi Alumne

DNI

 

3237

XXX37209Y

Admes/a

3347

XXX29720H

Admes/a

3256

XXX91138R

Admes/a

3358

XXX07234T

Admes/a

200

XXX32595S

Admes/a

1282

XXX63610V

Admes/a

3345

XXX88995B

Admes/a

2699

XXX52192Y

Admes/a

3228

XXX58309Y

Admes/a

3210

XXX77689Q

Admes/a

499

XXX21723R

Admes/a

3355

XXX54732X

Admes/a

3238

XXX77788Q

Admes/a

3357

XXX93430W

Admes/a

3354

XXX49574Y

Admes/a

3181

XXX11263Z

Admes/a

 

INFORMÀTICA 1 

Codi Alumne

DNI

 

453

XXX37562S

Admes/a

3048

XXX99152F

Admes/a

3271

XXX19680H

Admes/a

3058

XXX13963Y

Admes/a

3145

XXX04373Z

Admes/a

3177

XXX30391T

Admes/a

2945

XXX18884M

Admes/a

3196

XXX49289

Admes/a

2156

XXX42595J

Admes/a

1710

XXX94897Q

Admes/a

3389

XXX67925J

Admes/a

3408

XXX40825G

Admes/a

2906

XXX10041V

Admes/a

3395

XXX22038Z

Admes/a

3397

XXX76290S

Llista d'espera

3398

XXX73756T

Llista d'espera

3089

XXX31487V

Llista d'espera

 

INFORMÀTICA 2 

Codi Alumne

DNI

 

105

XXX29954P

Admes/a

2646

XXX40966X

Admes/a

2928

XXX03738S

Admes/a

3042

XXX16842X

Admes/a

3173

XXX51492X

Admes/a

1974

XXX22271Y

Admes/a

2321

XXX29652D

Admes/a

2149

XXX09501Y

Admes/a

1880

XXX07947S

Admes/a

2973

XXX52731Y

Admes/a

2844

XXX62995A

Admes/a

2491

XXX05272P

Admes/a

3400

XXX40487X

Admes/a

1886

XXX84132P

Admes/a

3392

XXX19112A

Llista d'espera

3385

XXX33094R

Llista d'espera

3407

XXX03690W

Llista d'espera

3399

XXX48155G

Llista d'espera

2347

XXX29147W

Llista d'espera

 

INFORMÀTICA 3 

Codi Alumne

DNI

 

2788

XXX09208N

Admes/a

2821

XXX01649C

Admes/a

870

XXX96509D

Admes/a

2315

XXX93323N

Admes/a

860

XXX18003K

Admes/a

2478

XXX17178R

Admes/a

2948

XXX09146L

Admes/a

1835

XXX90991B

Admes/a

2611

XXX20621V

Admes/a

2116

XXX28364Y

Admes/a

2763

XXX96033Q

Admes/a

1892

XXX23281R

Admes/a

2383

XXX74592X

Admes/a

3013

XXX05045N

Admes/a

431

XXX24259K

Llista d'espera

 

INFORMÀTICA PROJECTES 

Codi Alumne

DNI

 

862

XXX30645J

Admes/a

1831

XXX97522W

Admes/a

2408

XXX02023B

Admes/a

67

XXX27570Z

Admes/a

914

XXX15164F

Admes/a

2481

XXX08654K

Admes/a

2938

XXX55262N

Admes/a

3110

XXX37715X

Admes/a

3152

XXX96817H

Admes/a

2854

XXX19901W

Admes/a

2674

XXX20200Q

Admes/a

3032

XXX83300Q

Admes/a

1061

XXX37225S

Admes/a

3087

XXX15194Y

Admes/a

2525

XXX47425L

Llista d'espera

2

XXX16653G

Llista d'espera

 

INFORMÀTICA COMPETIC 1 (ACTIC BÀSIC) 

Codi Alumne

DNI

 

2733

XXX57225C

Admes/a

859

XXX16654J

Admes/a

3099

XXX29017H

Admes/a

2939

XXX03910P

Admes/a

2681

XXX09538C

Admes/a

2616

XXX78673S

Admes/a

2429

XXX41864P

Admes/a

2748

XXX10496P

Admes/a

2015

XXX75775C

Admes/a

2317

XXX17535J

Admes/a

2390

XXX02702S

Admes/a

2846

XXX11639M

Admes/a

2678

XXX42678V

Admes/a

3390

XXX85666M

Admes/a

2922

XXX56509L

Llista d'espera

2695

XXX40794L

Llista d'espera

 

INFORMÀTICA COMPETIC 2 (ACTIC MITJÀ)

Codi Alumne

DNI

 

53

XXX89767R

Admes/a

3107

XXX35797R

Admes/a

3297

XXX45693Z

Admes/a

3172

XXX58830G

Admes/a

2745

XXX95796N

Admes/a

2727

XXX12470L

Admes/a

548

XXX44541J

Admes/a

592

XXX03591G

Admes/a

2477

XXX79791N

Admes/a

3402

XXX45576W

Admes/a

3146

XXX04484X

Admes/a

3405

XXX98212H

Admes/a

 

MEMÒRIA 1 MATÍ 

Codi Alumne

DNI

 

3032

XXX83300Q

Admes/a

95

XXX29671M

Admes/a

2476

XXX53974X

Admes/a

2825

XXX76339N

Admes/a

1857

XXX16785H

Admes/a

138

XXX01878B

Admes/a

2347

XXX29147W

Admes/a

2

XXX16653G

Admes/a

894

XXX24704A

Admes/a

3254

XXX21281X

Admes/a

2938

XXX55262N

Admes/a

1834

XXX92423V

Admes/a

2939

XXX03910P

Admes/a

3115

XXX06567R

Admes/a

3404

XXX82980R

Admes/a

3403

XXX03136N

Admes/a

96

XXX34878Z

Admes/a

3278

XXX60504V

Admes/a

3383

XXX75106Q

Admes/a

3387

XXX14715Z

Admes/a

 

MEMÒRIA 2 TARDA 

Codi Alumne

DNI

 

870

XXX96509D

Admes/a

3309

XXX20520T

Admes/a

2525

XXX47425L

Admes/a

901

XXX14018S

Admes/a

2158

XXX42595J

Admes/a

1895

XXX02323A

Admes/a

3145

XXX04373Z

Admes/a

2651

XXX32796W

Admes/a

2491

XXX05272P

Admes/a

2159

XXX23083H

Admes/a

3390

XXX85666M

Admes/a

3386

XXX77819S

Admes/a

490

XXX08911Z

Admes/a

2250

XXX07556Q

Admes/a

2748

XXX10496P

Admes/a

2368

XXX97166E

Admes/a

2614

XXX25155C

Admes/a

3013

XXX05045N

Admes/a

3409

XXX23853Y

Admes/a

105

XXX29954P

Admes/a

3397

XXX76290S

Llista d'espera

656

XXX37666N

Llista d'espera

 

PROVES D’ACCÉS A GM

Codi Alumne

DNI

 

3349

XXX31913H

Admes/a

3072

XXX31952B

Admes/a

3356

XXX43957H

Admes/a

3270

XXX41724T

Admes/a

3355

XXX54732X

Admes/a

3359

XXX67240S

Admes/a

 

PROVES D’ACCÉS A GS 

Codi Alumne

DNI

 

3183

XXX24429Q

Admes/a

3382

XXX96611K

Admes/a

3411

XXX25049V

Admes/a

3410

XXX39873H

Admes/a

3406

XXX53920C

Admes/a

3181

XXX11263Z

Admes/a

 
 

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto