Castellano  |  Contacte

Home | Centres i etapes | Educació infantil | Escola Bressol | Preinscripció i Matriculació

Preinscripció i matriculació curs 2021-2022

El període de preinscripció per el curs 2021-2022 serà del 10 a 21 de maig de 2021 (ambdós inclosos). Es farà vía telemàtica a través d'aquest enllaç

https://escoles.cavallcartro.cat/preinscripcio/santquirzevalles

Per aquelles famílies que ,de manera excepcional i justificada, no puguin fer la preinscripció telemàticament hi haurà l'opció de fer-la presencialment a l'escola amb cita prèvia trucant al 628089890.

La documentació que cal presentar i/o adjuntar serà la següent:

- Full de sol.licitud degudament omplert i signat.

- L'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

- L'original i una fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Publicació de la llista de sol.licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021.

Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2021.

Resolució de reclamacions: 9 de juny de 2021.

Sorteig del número de desempat: 11 de juny de 2021.

Publicació de la llista de sol.licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 15 de juny de 2021.

Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la vostra disposició trucant al 628089890 o per correu a elpatufet@santquirzevalles.cat

Un cop finalitzat el període oficial de preinscripcions, l'escola disposa de matrícula viva al llarg del curs. Si voleu preinscriure el vostre fill/a, heu d'anar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i presentar igualment la sol·licitud i la documentació demanada.


Pendent de traducció