Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Benestar Social

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar

Les sol·licituds es poden presentar del 4 al 17 de maig a l'OAC.


Convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar

Com cada any, la Unitat de Benestar Social de l’Ajuntament de Sant Quirze obre una convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar per a l’alumnat del municipi que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

Es podran acollir a aquests ajuts:

-    Els alumnes empadronats al municipi escolaritzats en centres públics en els nivells de segon cicle d’educació infantil i primària de la comarca del Vallès Occidental i amb necessitats socioeconòmiques.

-    Els alumnes empadronats al municipi escolaritzats en centres privats concertats de la comarca del Vallès Occidental, per resolució específica del director/a dels Serveis Territorials del Departament d’Educació.

Per poder rebre l’ajut, en el moment de la presentació de la sol·licitud, cal complir els següents requisits (la modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut):

-    Presentar la sol·licitud i la documentació requerida en el següent  termini: Del 4 al 17 de maig de 2010 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Quirze. La sol·licitud ha de ser presentada pel tutor legal o qui tingui la guarda de l’alumne.

-    L’alumne ha d’estar empadronat i vivint a Sant Quirze del Vallès.

-    Estar matriculat en un centre educatiu de la comarca del Vallès Occidental.

-    No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públic o privat que, juntament amb l’ajut atorgat pel Consell Comarcal, superi el cost total del servei de menjador.

-    No  tenir deutes de menjador escolar corresponent a altres cursos.

-     Utilitzar diàriament el servei de menjador, amb l’excepció de malaltia o altres causes similars, degudament justificades.

Podeu consultar el reglament d'aquests ajuts a: http://www.ccvoc.org/ccvoc2/recursos/recursos/reglament_menjadors_web.pdf