Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Impostos i taxes

Impost de Plusvàlua (IIVTNU)

És l'impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys

IBI

Tribut anual obligatori pels propietaris d’immobles del municipi que inclou vivendes, garatges i locals.

IAE

Tribut anual que grava les activitats empresarials, professionals o artístiques en territori nacional.

Brossa domèstica

Taxa anual per la recollida i gestió d’escombraries i altres residus generats en l’àmbit domèstic.

Vehicles (IVTM)

Grava la titularitat de vehicles aptes per circular a les vies públiques.