Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Impost de Plusvàlua (IIVTNU)

És l'impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys

Obligat a tributar (qui)

Ha de pagar l’impost la persona que ven l’immoble (pis, casa, plaça garatge, traster, botiga, etc.), excepte en el cas de rebre-ho en herència o donació, que recau en el nou propietari. I si la persona venedora viu a l’estranger, l’impost el paga la persona compradora.

Bonificacions i/o exempcions

Bonificació d’un 95% de la quota: transmissió de l’habitatge habitual per causa de mort a favor de familiars i parelles de fet.

Tràmits

Presentació declaració i/o autoliquidació de l’impost de plusvàlua

Pagar un rebut o una liquidació pendent

 

Normativa

Ordenança Fiscal 2.4 impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Veure totes les ordenances fiscals

Pagament

Fer el pagament online amb les dades de la notificació rebuda, dintre de la carpeta ciutadana (“El meu espai”). També es troben a la carta de pagament, en cas que hagis rebut una.