Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Modificacions pressupostàries

Durant l’exercici d'un pressupost es poden produir modificacions bàsicament per un canvi dels objectius inicials, dotació insuficient o per la seva duració temporal. Quan el pressupost s'executa al llarg de l’any pressupostari s'obtenen i es recapten els ingressos i es realitzen les despeses pressupostades. Durant aquesta fase hi ha circumstàncies inicialment no previstes que poden produir modificacions del pressupost aprovat. Les modificacions que es poden produir en el pressupost responen a unes tipologies i elements definits concretament per la normativa d’hisendes locals i d’estabilitat pressupostària.

  • 2023

  • 2022

  • 2021