Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI)

La interoperabilitat facilita la realització de principis i drets dels ciutadans

La cooperació entre les administracions públiques és essencial per proporcionar els serveis als ciutadans i garantir-los els seus drets. Aquesta cooperació requereix unes condicions tals que permetin la seva fluïdesa, per a això és necessari que hi hagi interoperabilitat.

La interoperabilitat facilita la realització de principis i drets dels ciutadans; la cooperació en el desenvolupament i prestació de serveis públics; així com una major eficàcia i eficiència en el desplegament i en la prestació dels serveis.

L'article 3 ‘Principis generals’ de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic  inclou a la interoperabilitat entre els principis d'actuació de les Administracions Públiques, de manera que aquestes es relacionaran entre si a través de mitjans electrònics que assegurin la interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d'elles, la protecció de les dades de caràcter personal, i facilitaran preferentment la prestació conjunta de serveis als interessats.
 
L'ENI va ser establert anteriorment en l'article 42 de la Llei 11/2007 i es materialitza en Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat  en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
 
L’Ajuntament de Sant Quirze mitjançant les seves aplicacions informátiques, bases de dades i sistemes informàtics, s’adequa a les normes tècniques d'interoperabilitat establertes per l’ENI on es concreten els detalls per facilitar els aspectes més pràctics i operatius de la interoperabilitat entre les Administracions Públiques i amb el ciutadà.
 
Els elements principals de l’ENI són els següents:
 
  • Els principis bàsics de la interoperabilitat
  • La interoperabilitat organitzativa
  • La interoperabilitat semàntica
  • La interoperabilitat tècnica
  • Les infraestructures i els serveis comuns
  • La utilització, preferentment, de la Xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques
  • La reutilització
  • La interoperabilitat de la signatura electrònica i dels certificats
  • La recuperació i conservació del document electrònic