Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dades i documents interoperables

Dret a no aportar les dades i documents que obrin en poder de les administracions públiques

Dades_interoperables_SQV.jpgEls ciutadans, empreses i entitats tenen el dret a no aportar les dades i documents que obrin en poder de les administracions públiques, les quals hauran d’utilitzar mitjans electrònics per obtenir aquesta informació

En base a la llei d’accés electrònic i l’ordenança municipal d’administració electrònica es reconeix aquest dret que requereix del consentiment de l’interessat per protegir les seves dades personals.

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i pot consultar d’altres administracions públiques, essencialment a través del servei Via Oberta del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Els documents que no cal aportar en els tràmits amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès són els següents:

Catàleg de dades i documents interoperables vigent

 • Dades i documents de titularitat i fonts pròpies de l'Ajuntament
 • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT
  AGÈNCIA TRIBUTÀRIA (AEAT)
  ANTECEDENTS PENALS I PER DELICTES SEXUALS (MINISTERI DE JUSTÍCIA)
  BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS (IGAE)
  DIRECCIÓ GENERAL DE POLICIA (DGP)
  DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE (MINISTERI D’HISENDA)
  DISCAPACITATS CCAA (PID)
  PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ (SEPE)
  PRESTACIONS SOCIALS PÚBLIQUES (INSS)
  REGISTRE DE VEHICLES I CONDUCTORS (DGT)
  REGISTRES CIVILS (MINISTERI DE JUSTÍCIA)
  TÍTOLS OFICIALS (MINISTERI D’EDUCACIÓ)
  TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (TGSS)
 • GENERALITAT DE CATALUNYA
  DADES DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS (IDESCAT)
  DEMANDANTS D’OCUPACIÓ (SOC)
  DEUTE AMB L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA (ATC)
  GRAU DE DISCAPACITATS
  TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL (TFM)
  TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA (TFN)
 • ADMINISTRACIÓ LOCAL
 • COL·LEGIS PROFESSIONALS

Registre Mercantil (CORPME)
Registre de la Propietat (CORPME)