Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Quadre de Classificació Arxivístic

Quadre de classificació de l'Arxiu

Recull tota la documentació, tant la històrica com la més recent, generada i rebuda pels serveis i empreses municipalsQuadre_classificació_Arxiu.jpg

El Quadre és l'instrument que permet descriure totes i cadascuna de les sèries documentals que genera l'Ajuntament i estableix un control unitari de tota la documentació municipal, independentment del suport en que s’hagin generat, des de conceptes generals fins a activitats concretes formant una estructura jeràrquica i lògica que reflecteix les competències, funcions i activitats exercides per l’Ajuntament.

Així, permet veure les relacions que s’estableixen entre les funcions o processos i fixa un criteri únic per la classificació i codificació que evita duplicitats i redundàncies en la descripció dels documents, assignant un codi únic de classificació, segons el procediment administratiu seguit en la creació dels documents i la seva relació sobre les entrades i sortides registrades.

Podeu veure el detall del Quadre als documents relacionats.