Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Modificació dels Estatuts de la Junta Urbanística de Compensació El Castellet

Per decret d'alcaldia núm. 202303530 de 3/07/2023 s'aprova inicialment la modificació dels Estatuts de la Junta Urbanística de Compensació El Castellet en els seus articles 11 de les Bases d'Actuació i articles 20, 34, 35 i 52  dels Estatuts.

L'expedient es sotmet a informació pública durant un mes, mitjançant publicació de l'anunci al BOPB, diari, web i tauler d'anuncis municipal. El termini es computarà des de la darrera d'aquestes publicacions.

Es concedeix audiència a les persones interessades durant el termini de 10 dies hàbils, a partir de la notificació. S'entendran interessades les persones propietàries de finques incloses en el Sector que formin part de la Junta de Compensació.

Informació pública:

BOPB: 20/07/2023

Diari: El Punt Avui de 12/07/2023

etauler: del 17/07/2023 al 17/08/2023

Fi termini informació pública: 21/08/2023