Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Meses electorals

Funcions, composició, membres i impediments de les meses electorals

És l’element essencial, la unitat bàsica de tot el procés electoral i el lloc on s’emet el vot.
Està formada per tres persones: 1 president/a i 2 vocals.
L'elecció dels seus membres és per sorteig públic i aleatori

L’Ajuntament de Sant Quirze, escull els membres de les meses electorals i dos suplents de cada càrrec en una sessió plenària i per sorteig públic d'entre els censats dins d’una secció (barri), dels menors de 70 anys que sàpiguen llegir i escriure, a través d’un programari aleatori. En aquest procés el ple està previst que es faci el 15 d'abril, a les 14h, a la Sala Salut Pastor (inferior) de la Patronal, ubicada al C/ de Barcelona, 65.

Els elegits reben una notificació, amb un manual d’instruccions que es pot consultar en aquest espai i la convocatòria per una sessió informativa prèvia a la jornada electoral. 

La sessió informativa i formativa d'assessorament, oberta per a tots els membres de les meses titulars i suplents, està prevista pel 9 de maig, a les 18h, a la Sala Josep Brossa de la Patronal (1a planta), de l'Av. de Pau Casals, 86.

Consulta si has estat escollit al sorteig públic i aleatori, celebrat sessió plenària, per al dia dels comicis. Recorda que les dades del president/a i vocals (titulars i suplents) podrien variar si es presenten al·legacions o excuses davant la Junta Electoral (Jutjats de Sabadell).

L'adreça de l'enllaç és: https://santquirzevalles.cat/mesaelectoral

Sí.

A més de ser un deure ciutadà, és una obligació, l’incompliment de la qual està castigat amb pena d’arrest major i multa.

Titulars i suplents han d’assistir a la mesa a les 8h del dia dels comicis.

Els impediments i excuses s’han de justificar documentalment i estan recollits a les instruccions de la Junta Electoral Central.

Només es poden presentar excuses al nomenament presencialment davant de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, a l'av. de Francesc Macià, 34-38, 1a planta (edifici Jutjats, mostrador de Registre Civil), a excepció dels majors de 65 anys que ho poden fer en el moment de rebre la notificació.

L'horari d'atenció en dies laborables és de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 15:30 a 18h, i dissabtes de 10 a 13h.

El termini per al·legar excuses davant la Junta Electoral de Zona de Sabadell és de 7 dies naturals des de rebre la notificació del càrrec. La resolució de la Junta és 5 dies des de la presentació de l'excusa. Si es desestima l'excusa es notificarà definitivament el nomenament al membre de mesa i si s'admet s'excusarà la persona del càrrec i es designarà un altre membre de mesa. Contra la decisió de la Junta no hi cap recurs ulterior.

La jornada electoral, a les 8h del matí, titulars i suplents.

A les 8 hores del dia de la votació s’han de reunir, en la mesa assignada del local electoral 9 persones per mesa:

  • 1 president/a.
  • 2 vocals.
  • 2 suplents de cadascun dels càrrecs respectius.
Els suplents que no hagin estat nomenats finalment membres de la mesa, una vegada constituïda, poden abandonar el local electoral.

No cal que estiguin localitzables amb posterioritat.

Manual d'instruccions per a les meses electorals als comicis del Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024

application/pdf MiMM-EPC2024_CA.pdf — 1.7 MB