Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eleccions europees

Les eleccions al Parlament Europeu tenen per objecte escollir els diputats que formen part d'aquesta institució

A falta d’una llei electoral uniforme en el conjunt de la Unió Europea (UE), les eleccions al Parlament Europeu es regeixen per les normes electorals estatals, com la LOREG. Tanmateix, a nivell comunitari existeixen una sèrie de regles regulades per la directiva 93/109/CE.

Des de 1979, les eleccions al Parlament Europeu es realitzen per sufragi universal directe i mandat de cinc anys renovable. Els diputats són elegits en cada Estat membre per separat. Tenen dret de vot actiu tots els ciutadans de la UE a partir dels 18 anys, optant per triar si volen votar en el seu país de residència o en el de la seva nacionalitat.

Cada estat membre té assignat un nombre fix d'escons, 96 com a màxim i 6 com a mínim, repartits, per regla general, en proporció amb les xifres de població de cada país. No obstant això, el nombre total de diputats no es reflecteix exactament amb el nombre d'habitants (proporcionalitat regressiva)