Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escola Purificació Salas i Xandri

Centre de doble línia que fomenta una formació integral basada en el pluralisme ideològic, els valors democràtics, tolerància, solidaritat, convivència, coeducació i respecte...

Projecte educatiu


Principals trets d’identitats de l’escola:
És un centre de doble línia que fomenta una formació integral basada en el pluralisme ideològic, els valors democràtics, tolerància, solidaritat, convivència, coeducació i respecte. Com a escola pública és aconfessional i no discrimina per raó de sexe, religió, nivell econòmic ...

La línia metodològica es fonamenta en un tracte personalitzat adequat al ritme evolutiu de les capacitats físiques i intel•lectuals de l’alumnat.

Es desenvolupa l’esperit crític, estimulant la investigació, motivació per l’estudi, l’esforç i la responsabilitat.

S’han integrat les noves tecnologies (TAC) dins del procés d’ensenyament-aprenentatge per ajudar l’alumnat a aconseguir els nous objectius curriculars i incidir positivament en el domini de les competències bàsiques. Disposem de dos carros amb 20 portàtils cadascun, així com 14 tabletes pel treball a l’aula.

Projectes pedagògics

 • Projectes de convivència
 • Escola solidària
 • Ordinadors a l’aula
 • Anglès a partir de P4
 • Projecte interdisciplinari
 • Hort Urbà (Ed. Infantil)
 • Pla Català de l’Esport
 • Natació a 3r
 • Llibre Digital de Sant Quirze
 • Socialització de llibres de text

Serveis AMPA

Menjador escolar: cuina pròpia on s’elaboren diàriament tots els plats que es serveixen. El servei de menjador contacta amb els diversos proveïdors i es fa la comanda de tots aquells aliments que constituiran els diferents menús al llarg de la setmana. Tots els menús estan supervisats per la dietista del Departament d’Ensenyament.
Activitats extraescolars

S’oferta un gran ventall d’activitats que van des d’E. Infantil-3 anys fins a 6è. de primària. Es duen a terme en horari de migdia (menjador) i en horari de tarda (des de les 16,45h. fins les 18,30h.).

També hi ha servei d’acollida a partir de les 7,30h. del matí.

En període vacacional també s’organitzen casals, ludoteques i colònies.

Per més informació consulteu la web de l’AMPA. www.ampapurisalas.cat

Servei de Logopeda i Psicòloga

Des de l’AMPA, es subvenciona una logopeda (tres dies a la setmana) i una psicòloga (dos dies a la setmana) per poder treballar de manera més eficient l’atenció a la diversitat. Aquest servei complementa la tasca dels mestres especialistes del centre (educació especial, audició i llenguatge i psicòloga EAP).

Instal•lacions i equipaments

(Podeu entrar a la pestanyeta “Escola” a la nostra web)

 • Aula de psicomotricitat equipada
 • Aula de música amb equipament informàtic
 • Menjador i cuina al propi centre
 • Aula d’informàtica i Aula Multimèdia
 • Aula d’idiomes
 • Biblioteca d’aula
 • Aula de Racons de joc simbòlic
 • Equipament de pissarres interactives i portàtil a cada aula de Primària
 • Pantalles interactives a Ed. Infantil
 • 2 carros amb 20 portàtils cadascun i 14 tabletes
 • 3 pistes poliesportives i gimnàs.


Adreça i contacte

Avinguda Arraona s/n
Tel. Centre 93 721 30 17 - AMPA 93 721 51 22
Web AFA: AFA PURI SALAS (google.com)

Òrgans de govern

Directora: Eugènia Vives Vilatersana
Cap d’Estudis: Silvia Cánovas Bueno
Secretari: Christian Hernandez Santos

Itinerari educatiu

Tota la comunitat educativa treballa coordinadament. L' escola està adscrita al centre de secundària Institut Salas i Xandri.