Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escola Taula Rodona

Centre educatiu amb una vocació pedagògica integral, que aposta per una educació activa, motivadora i oberta a les noves tecnologies. Una escola amb un funcionament democràtic basat en la participació de tots els sectors de la comunitat educativa...

Projecte educatiu

Escola integral, democràtica i arrelada al país
L’escola Taula Rodona és un centre educatiu amb una vocació pedagògica integral, que aposta per una educació activa, motivadora i oberta a les noves tecnologies. Una escola amb un funcionament democràtic basat en la participació de tots els sectors de la comunitat educativa i amb el necessari arrelament al nostre país (celebració festes populars...), a l’entorn més proper (excursions pels voltants de Sant Quirze), i per tot Catalunya (sortides i colònies escolars...).

Escola motivadora i propera

A nivell pedagògic oferim un ensenyament lligat als interessos dels infants, tenint molt en compte els objectius curriculars que cal assolir a cada etapa. Una educació basada en l’aplicació d’estratègies metodològiques apropiades a cada nivell educatiu, com el desdoblament de grups, l’impuls del treball cooperatiu o el suport a l’alumnat amb dificultats, per tal de facilitar l’adquisició d’habilitats intel•lectuals, socials i emocionals.

Escola inclusiva i respectuosa amb els altres

Som una escola clarament inclusiva i integradora, on es fomenta l’atenció a la diversitat i es treballa el desenvolupament dels valors bàsics de la nostra societat, com les actituds de respecte envers els altres (resolució de conflictes de forma dialogada, treball de les emocions, aplicació de mesures correctores de convivència...).

Escola ecològica, oberta i solidària

A nivell de centre impulsem projectes de caire medi-ambiental i ecològic: hort escolar, carmanyola per fer un esmorzar saludable, programa de consum de fruita a l’escola, reciclatge de productes bàsics... i també promocionem actuacions de tipus solidari, (celebració del Dia dels Drets dels Infants, activitats solidàries i d’agermanament...).

Escola innovadora i emprenedora

Per segon curs consecutiu l’alumnat de 5è de Primària participa en el PROJECTE D’EMPRENEDORIA, el qual suposa la creació de micro-empreses i la realització d’un conjunt d’activitats per aprendre a ser emprenedor/a, tot plegat a partir del treball cooperatiu dels nens i nenes participants i de l’assessorament del professorat.

Serveis educatius de suport pedagògic

Psicòloga Serveis Educatius Departament d’Ensenyament (EAP)

Suport específic a les aules de P-3 (TEI)

Atenció continuada a la diversitat de l’alumnat (mestres EE i vetlladora).

Seguiment problemàtiques d’àmbit psicològic o social (CAD).

Projectes propis

 • APADRINAMENT ALUMNAT P-3 i 6è
 • ANGLÈS A PARTIR DE P3
 • APADRINAMENT LECTOR (Primària)
 • SOCIALITZACIÓ LLIBRES DE TEXT (Primària)
 • INFORMÀTICA EN ANGLÈS (CS Primària)
 • PROJECTE D’EMPRENEDORIA (CS Primària)
 • IMPULS DEL CANT CORAL (Primària)
 • COLÒNIES ESCOLARS (al final de cada cicle)
 • L’HORT A L’ESCOLA
 • BIBLIOTECA ESCOLAR
 • CLUB DE LECTURA
 • PROJECTES SOLIDARIS

ACOLLIMENT NOU ALUMNAT DE P3:

 • Coordinació amb totes les llars d’infants del municipi
 • Entrevistes personalitzades amb les famílies
 • Reunió informativa abans d’iniciar el nou curs
 • Xerrades divulgatives adreçades a pares i mares novells.

Treball tutorial

 • Reunions de nivell a l’inici de cada curs escolar
 • Entrevistes personalitzades amb pares i mares
 • Seguiment de l’evolució de cada nen/a dins del seu grup
 • Planificació d’activitats i sortides educatives adequades a cada nivell.

Serveis prestats per l'Ampa

 • Servei d’acollida matinal (SAM) a partir de les 7,30 h.
 • Menjador escolar amb monitoratge especialitzat
 • Activitats extraescolars de migdia i de tarda.

Instal·lacions

 • Sala de Psicomotricitat
 • Biblioteca escolar
 • Aules específiques d’Informàtica, de Música i d’Anglès
 • Pissarres interactives a totes les aules
 • Pistes amb equipaments esportius i jocs de pati
 • Gimnàs amb escenari per fer-hi representacions
 • Menjador i cuina al propi centre
 • Hort escolar en ple funcionament.

Dades

AMPA www.ampataularodona.cat

Òrgans de govern

 • Equip directiu:
 • Directora: M. Isabel Crespo Salgado
 • Cap d'Estudis: Susanna López Martín
 • Secretària: Josefa Jerez Fernández
 • Consell escolar
 • Representants del professorat, pares i mares, personal d’administració i serveis i Ajuntament

Itinerari educatiu

Centre de secundària amb qui es manté coordinació pedagògica: Institut Sant Quirze