Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escola Lola Anglada

Escola pública catalana arrelada als trets d’identitat de Catalunya i del municipi. Utilizació del català sense descurar l'aprenentatge del castellà i de l'anglès

Projecte educatiu

Escola pública i Catalana. Una escola arrelada als trets d’identitat de Catalunya i del municipi. El centre utilitzarà la llengua catalana com a vehicle propi de les activitats programades i de totes les comunicacions vehiculars i llengua base de l’aprenentatge, sense descurar l’aprenentatge del castellà i de l’anglès a fi d’obtenir un bon domini plurilingüistic al final de l’escolaritat.

Escola acollidora i integradora

Una escola que aculli des de la riquesa de la diferència, i que des de les seves possibilitats, recursos humans i materials, fomenti el creixement individual i l’adaptació a l’entorn.

Escola democràtica i fomentadora dels valors:

L’escola respecta la pluralitat de confessionalitats i fa l’opció de donar a l’alumnat una formació humanística integral.

Escola participativa:

Una escola oberta a la comunitat educativa, gestionada pels seus protagonistes: mestres, pares, mares i alumnes; construint un projecte comú, cadascú des de l’àmbit que li és propi.

Des de l’escola es potencia l’experimentació i l’observació directa, la capacitat de treball individual i d’equip. Fomenta i treballa la convivència, la tolerància, el respecte a la diversitat, a les normes socials i vetlla per una educació no sexista.

Escola globalitzadora:

Una escola que treballa des de la complexitat de la realitat i de l’individu, treballant de manera integrada els aprenentatges i que treballa des de la globalitat de l’infant, és a dir, tenint en compte els aspectes motrius, intel•lectuals, afectius i relacionals.

Serveis educatius d'orientació pedagògica

 • Psicòleg (EAP, Serveis Educatius Dept. Educació)
 • Atenció continuada a l’alumnat amb NEE i llurs famílies
 • Tractament i seguiment problemàtiques detectades

Acolliment de nou alumnat de P3

 • Coordinació amb les llars d'infants del municipi
 • Entrevistes personalitzades amb les famílies
 • Reunió informativa abans d'iniciar el nou curs
 • Xerrades específiques adreçades als pares i mares novells


Treball tutorial

 • Reunions de nivell a l' inici de cada curs escolar
 • Entrevistes individuals amb els pares i mares
 • Seguiment de l'evolució de cada nen/a dins del seu grup
 • Planificació i realització de visites i excursions lligades als centres d'interès treballats a l'aula
 • Sortides educatives i lúdiques adequades a cada curs i colònies a final de cada cicle (P-5,2n , 4t i 6è)
 • Col•laboració institucional a l'hora de realitzar activitats

Serveis

 • Servei d' Acollida Matinal a partir de les 7.30 h
 • Servei d' Acollida a la tarda fins a les 18.15 h
 • Menjador escolar amb monitoratge especialitzat, amb cuina pròpia i menjador
 • Activitats esportives i extraescolars gestionades per l' AMPA

Instal·lacions

 • Aula de racons de joc simbòlic
 • Sala de Psicomotricitat equipada
 • Dotació informàtica a cada aula
 • Pissarres digitals a totes les aules, aula de música, aula d’ anglès i aules de petit grup.
 • Aules per Educació Primària, Aules de petit grup, Aula d'Informàtica, Aula de Música,
 • Aula de Plàstica, Aula d’ Audiovisuals, Biblioteca, aules d’ Educació Especial,
 • Gimnàs/Sala d'Actes i Pistes Poliesportives


Projectes pedagògics

 • Biblioteca escolar i biblioteca d’ aula.
 • Treball i ús de les noves tecnologies.
 • A P-4 i P-5 anglès amb el mètode Artigal.
 • AICLE (Part de l’ assignatura de Medi Natural i Social en Anglès a 1r, 2n i 3r., plàstica en anglès a 4t., Música en anglès a 5è i 6è.)
 • Projecte d’ Emprenedoria a 5è.
 • Projecte d’ estalvi d’ energia EURONET 50/50
 • Hort escolar a C.Mitjà.
 • Intel•ligència emocional i acolliment d’ identitats


Òrgans de govern

 • Director/a Ma. del Mar Arcas
 • Cap d’Estudis Susana Espín
 • Secretari/a Alícia Rubio

Consell escolar

Representants del professorat, pares i mares, personal d’administració i serveis i l’Ajuntament

Itinerari educatiu

Centre de Secundària amb el qual es treballarà en un futur en coordinació pedagògica:
Institut Sant Quirze