Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Institut Escola Onze de Setembre

Inclusiu, coeducador, laic i respectuós amb la pluralitat. Treballa per ser un referent de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius d’excel•lència i d’equitat...

Projecte educatiu

L'Institut Escola Onze de Setembre es defineix com a inclusiu, coeducador, laic i respectuós amb la pluralitat. Treballa per ser un referent de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius d’excel•lència i d’equitat.

S’explica d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, direcció responsable, dedicació i professionalitat docents, avaluació, retiment de comptes, implicació de les famílies, preservació de l’equitat, cerca de l’excel•lència respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

Els objectius prioritaris que configuren els nostres trets d’identitat com a centre són l’èxit escolar i l’excel•lència educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots i cadascun dels nostres alumnes com a principi fonamentador d’igualtat, garantia i cohesió social.

Serveis

 • Serveis educatius d’orientació pedagògica
 • Psicòleg (EAP, Serveis Educatius Dept. Educació)
 • Atenció continuada a l’alumnat amb NEE i llurs famílies.
 • Tractament i seguiment problemàtiques detectades
 • Menjador escolar
 • Cuina pròpia on s’elaboren diàriament tots els plats que es serveixen. Menús elaborats per una dietista-nutricionista.
 • S’ofereixen visites concertades amb aquelles famílies que ho requereixin.

Activitats extraescolars, gestionades per l’AMPA

 • S’oferta un gran ventall d’activitats que van des d’Educació Infantil fins a sisè de primària. Es duen a terme en horari de migdia i de tarda
 • Servei d’acollida fora de l’horari escolar: de 7.30 h a 9h al matí i de 16,45h a 18.15h a la tarda.

Instal•lacions

 • Biblioteca
 • Aula d’informàtica
 • Gimnàs
 • Sala de Psicomotricitat
 • Aula de ciències
 • Aules d’educació artística: plàstica i música
 • Aula de Racons
 • Aules d’idiomes “Self-Acces”
 • Aula d’atenció a la diversitat
 • Menjador
 • 2 pistes poliesportives
 • Patis d’esbarjo diferenciats
 • Recursos tecnològics d’audiovisuals i comunicació.

Projectes d’innovació pedagògica

 • Projecte TAC per ajudar a l’alumnat en l’ús de les noves tecnologies i la seva aplicació a nivell escolar
 • Desenvolupament de la pràctica psicomotriu a l’etapa infantil, per millorar l’autoconeixement i l’autocontrol
 • Impuls de la lectura/Biblioteca escolar, per fomentar els hàbits lectors i per desenvolupar les estratègies de recerca, anàlisi d’informacions i fomentar el gust per la lectura
 • Aula de ciències, on es fan pràctiques que ajuden a consolidar els coneixements teòrics per fomentar el treball en grup
 • Projecte d’educació artística per potenciar la reflexió, l’anàlisi audiovisual i experimentar diferents tècniques plàstiques
 • Projecte de socialització de llibres de text, per aprendre a conservar i reutilitzar aquest material a més d’ajudar econòmicament a les famílies que participen
 • Projecte llengües estrangeres per millorar l’expressió oral dels alumnes en aquest idioma. S’imparteix des de P4 i també s’ofereix com activitat extraescolar en estreta coordinació entre els mestres de l’escola i els responsables que l’organitzen.

Òrgans de govern

Director/a Mila Torres

Cap d’Estudis Imma Martínez

Secretari/a Carmen del Río

Itinerari educatiu

Coordinació amb les escoles bressol i amb l’Institut d’Ensenyament Secundari del poble