Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ensenyaments

L’escola ofereix formacions diverses amb l'objectiu d'incentivar l’aprenentatge al llarg i ample de la vida.

L'Escola ofereix ensenyaments inicials i formació bàsica per tal d'aconseguir que les persones adultes adquireixin unes competències mínimes per a facilitar la seva integració i participació social, i el desenvolupament de la pròpia autonomia.
 • Formació instrumental

L'objectiu d'aquests estudis és proporcionar a les persones adultes els elements necessaris que els permetin l'adquisició progressiva de les competències clau per afavorir el seu desenvolupament personal i acadèmic i la integració social i laboral.

La superació d'aquests estudis permet l'obtenció del certificat de formació instrumental. També l'assoliment d'un nivell A2 del MECR en les dues llengües oficials i un coneixement equivalent al nivell de COMPETIC inicial.   

formacio intrumental.png


 • GES (Graduat en ensenyament secundari)

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). En la nostra escola es realitzen en modalitat telemàtica a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC), del qual som un centre de suport.

IOC_centre_col-1024x464.jpg


 • Llengua catalana. Certificació dels nivells A1, A2  i B1

L'Escola ofereix la certificació dels nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües). Tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua catalana.

catala a1_2.png


  • Llengua castellana

  L'Escola ofereix el nivell A1  del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües). Tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua castellana.

  L’Escola ofereix el Programa de Formació i Inserció  d’Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics amb el suport del Departament d'Educació.

           Imatge del logo del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya                           Imatge del logo del PRograma de FOrmació i Inserció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

  Si tens entre 16 i 21 anys i no has obtingut l’ESO, fes un PFI:

  • Et permet accedir directament als cicles de Grau Mitjà (Formació Professional)
  • Et forma per millorar les teves possibilitats al mercat laboral
  • Et qualifica per a la professió amb un certificat de professionalitat de nivell 1
  • T’assessora i orienta en el teu itinerari professional
  • Un cop acabat, et permet obtenir l’ESO a l’Escola.


  Què aprendràs?

  • Muntar i mantenir sistemes informàtics
  • Muntar instal·lacions de xarxa
  • Instal·lar i mantenir el programari i el sistema operatiu
  • Conèixer una empresa del sector i fer-hi pràctiques
  • Adquirir les competències instrumentals bàsiques
  • Tot en un curs anual de 1,000 hores.

  Imatge de tres alumnes del PFI treballant amb un ordinador a l'aula del taller.

  Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius. El Departament d'Educació convoca aquestes proves per a les persones que no tenen tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d'equivalent a efectes d'accés) en el cas de grau mitjà, o per a les persones que no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d'accés) en el cas de grau superior.
  • PAGM (Proves d'accés a Grau Mitjà)

  Per realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà s’han de tenir 17 anys o complir-los l'any natural en què es realitza la prova.

  Més informació:  https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

  Imatge del curs de Preparació de proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà del curs 2022-2023


  • PAGS (Proves d'Accés a Grau Superior)

  Per realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau superior s'han de tenir més de 19 anys o complir-los l'any natural en què es realitza la prova.

  Més informació:  https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

  Imatge del curs de Preparació de proves d'accés a cicles formatius de grau superior del curs 2022-2023

  L'Escola ofereix ensenyaments competencials en diferents àrees.
  • Llengua anglesa

  Aquests estudis permeten que les persones adultes aconsegueixin la competència bàsica per a comunicar-se en llengua anglesa i s'imparteixen en diferents nivells de dificultat: inicial, bàsic i consolidació. 

  Anglès consolidació dimarts (1).jpg


  • Llengua francesa

  L' objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes assoleixin la competència bàsica per tal de poder  comunicar-se en llengua francesa. El nivell que s'ofereix és el bàsic.

  Imatge d'una classe del curs de francès. Curs 2022-2023


  • Competència digital

  Per tal d'assolir la competència digital, l'Escola ofereix diversos nivells d'ensenyaments d'informàtica:

  Nivell inicial: adreçat a persones que practicament no han utilitazat mai un ordinador.

  Nivell 1: adreçat a persones que han utilitzat poc l'ordinador.

  Nivell 2: adreçat a persones amb coneixements elementals d'informàtica.

  Nivell 3: adreçat a persones amb coneixements bàsics d'informàtica.

  Nivell 4: adreçat a persones amb un domini fluid de la informàtica.

  Per altra banda,  l'Escola ofereix cursos per obtenir la certificació equivalent a l'ACTIC bàsic, l'ACTIC mitjà i l'Actic avançat.  

  info 1 _2.png


  • Ortografia catalana

  L'Escola ofereix un curs per tal de millorar l'expressió escrita en llengua catalana i, més concretament, l'ortografia en llengua catalana.

  Imatge d'una classe del curs d'ortografia catalana. Curs 2022-2023


  • Memòria

  Aquest curs està destinat a aquelles persones que volen conèixer tècniques per millorar la capacitat memorística. 

  Imatge de la classe del grup de memòria. Curs 2022-2023