Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de l’Habitatge

Òrgan de participació creat l’any 2019 com a espai de col·laboració, reflexió i debat entre l’Ajuntament i les entitats ciutadanes de Sant Quirze del Vallès, en matèria de polítiques municipals d’habitatge

Objectius de la Mesa de l’Habitatge

  • Integrar la participació de la ciutadania i les associacions de Sant Quirze del Vallès en els assumptes municipals relacionats amb l’habitatge
  • Definir conjuntament l’estratègia de l’Habitatge de Sant Quirze del Vallès
  • Esdevenir un espai de reflexió i debat sobre la situació de l’habitatge, on aportar propostes de millora
  • Coordinar les accions de les entitats i de l'Ajuntament encaminades al foment del dret a l’habitatge en totes les seves vessants, i la reducció de l’exclusió residencial al municipi.
  • Recollir els indicadors de necessitats socials relacionades amb l’àmbit de l’habitatge del municipi
  • Donar suport a les entitats de l’Habitatge de Sant Quirze del Vallès i fer difusió de les seves activitats
  • Promoure el coneixement de les polítiques municipals d’habitatge per part de la ciutadania

Composició

La Mesa de l’Habitatge està formada per representants d’entitats de l’àmbit de l’habitatge, associacions de veïns, membres d’altres meses de participació, personal tècnic de l’Ajuntament i representants dels grups polítics municipals, i està presidida per l’alcaldessa

Vols participar en la Mesa de l’Habitatge?

La Mesa de l’Habitatge està gestionada pel Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Per formar-ne part, podeu enviar un correu electrònic a habitatge@santquirzevalles.cat