Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Refugi de biodiversitat del Torrent de la Font del Pont

El terme municipal de Sant Quirze del Vallès atresora un elevat patrimoni natural, tant en l’entorn urbà com en el periurbà, amb una elevada biodiversitat com a conseqüència del mosaic d’hàbitats presents en aquest territori i el seu entorn i de la riquesa en formes de vida d’alguns d’ells, particularment els espais fluvials. El Torrent de la Font del Pont és un espai fluvial d'alt interès com a refugi de biodiversitat atès que les diagnosis ambientals realitzades posen de manifest la importància d'aquest torrent com a connector ecològic intramunicipal i com a reservori de biodiversitat local.

  • Mamífers

  • Ocells

  • Per a més informació sobre el projecte: