Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bases generals reguladores del procés d'adjudicació dels horts municipals

Bases que regulen el règim d’adjudicació de les llicències d’ús dels espais cultivables dels horts municipals de Sant Quirze del Vallès

Les Bases generals reguladores del procés d’adjudicació dels horts municipals de Sant Quirze del Vallès es van aprovar per decret d’alcaldia número 202401569 de data 25/03/2024. L'acord i el text íntegre aprovat es van sotmetre a informació publica mitjançant la publicació d'un anunci al Butlletí Oficial de la Província, al web i al tauler  d’anuncis municipal per un període de quinze dies, durant el qual no es va rebre cap al·legació i, per tant, van resultar aprovades definitivament.

Publicació:

BOPB: 27/03/2024

Etauler: 27/03/2024

Fi exposició pública: 19/04/2024