Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Plànol de delimitació dels nuclis i elements afectats per les mesures de prevenció d'incendis forestals

El Plànol de delimitació és un document obligatori per a tots els municipis que tenen bosc com és Sant Quirze del Vallès, d'acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals. Els nuclis afectats són el de Sant Quirze i el de les Fonts, que estan situats a tocar del bosc, a més de les edificacions situades en zona forestal.

El Plànol de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, al municipi de Sant Quirze del Vallès es va aprovar inicialment per acord del Ple de 4 d'abril de 2024, i es va exposar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis del 10 d'abril al 23 de maig de 2024 sense que s'hagin rebut al·legacions. Paral·lelament s'ha tramès al Servei de Prevenció d'Incendis de la Generalitat de Catalunya, qui ha fet algunes observacions que s'estan esmenant i finalment serà aprovat definitivament.