Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Limitacions al bosc i a les zones situades a menys de 500 metres

Sant Quirze del Vallès és un municipi considerat d'alt risc d'incendis forestals i per tant està subjecte a les limitacions i prohibicions d'activitats amb foc tant al bosc com a qualsevol punt situat a menys de 500 metres.

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals estableix les següents mesures per a tots els terrenys no urbanitzables, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.

Durant tot l'any està prohibit:

  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

A més, entre el 15 de març i el 15 d'octubre està prohibit:
Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat, especialment no es podrà cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni llençar focs d'artifici. S'exclou de la prohibició en zona urbana la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.

No obstant, en aquest període el Departament competent de la Generalitat de Catalunya podrà concedir autoritzacions per realitzar alguna d'aquestes activitats.


Quan el risc d'incendi forestal sigui molt alt:
D'acord amb el Pla Alfa, en situació de risc molt alt o extrem no es pot fer cap tipus de foc ni cap activitat que pugui suposar risc d'incendi. 

Aquestes restriccions es poden aplicar en qualsevol altre moment de l'any en funció del nivell de risc d'incendis.

El Decret defineix Sant Quirze del Vallès dins dels municipis considerats d'alt risc d'incendis forestals i per tant amb l'obligació de tenir un Pla de prevenció d'Incendis Forestals (PPI).


Les zones urbanes afectades per aquestes disposicions són les que es mostren en color vermell:

Mapa Incendis forestals.JPG