Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles a la via pública i espais col·lectius de Sant Quirze del Vallès

El Ple municipal en sessió ordinària de 25 de febrer de 2020 va aprovar definitivament l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles a la via pública i espais col·lectius.

L'Ordenança pretén donar resposta als canvis en la mobilitat,  regulant la circulació i el trànsit, tant pel que fa als vehicles motoritzats com als no motoritzats, i posar en l’eix de la regulació els interessos dels vianants, així com
afavorir la seguretat dels conductors dels models de transport més sostenibles que, en realitat, acostumen a ser el més vulnerables.
Així, d’una banda, es pretén regular la circulació quotidiana al municipi de Sant Quirze del Vallès mitjançant qualsevol forma de desplaçament en zona urbana per vies i espais públics, i de l’altra, complementar el marc jurídic previst sobre trànsit pel què fa a la circulació de vehicles a motor i seguretat viària dins la zona urbana. Tot això, amb
el benentès que l’ús habitual que fan de l’espai públic, vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal, no només respon a la pròpia mobilitat sinó, també, a l’acció d’activitats lúdiques, socials, de salut, d’oci cultural i de comerç.