Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Infants

El Consell d’Infants de Sant Quirze del Vallès és un òrgan de participació política dels infants del municipi que incorpora el punt de vista dels infants per la millora de les condicions de vida de tota la ciutadania.

Imatge del Consell d'Infants de Sant Quirze del Vallès

1.    Què es i què fa el consell d’infants

El Consell d’Infants de Sant Quirze del Vallès és un òrgan de participació política dels infants del municipi.  Un espai on es troben nens i nenes per reflexionar, parlar, prendre decisions i fer propostes sobre aquells aspectes que els afecten del seu poble o ciutat, que consideren necessaris per millorar les condicions de vida de tota la ciutadania. Permet que els infants col·laborin activament en la construcció, desenvolupament i millora del seu poble o ciutat, tot aportant el seu punt de vista i propostes o accions amb voluntat transformadora.

 

Els objectius del Consell són:

 • Promoure la participació de tots els infants de Sant Quirze del Vallès en la vida del poble.  
 • Detectar els desitjos, les necessitats, els  neguits i les inquietuds dels infants a la seva vida quotidiana: l’escola, la família, les amistats, les entitats, el poble...
 • Fer que els drets dels infants siguin escoltats, defensats i reconeguts.
 • Millorar el poble incorporant els punts de vista dels infants.
 • Fomentar que els infants coneguin el poble, participin en la seva construcció i hi gaudeixin.
 • Educar en els valors, les actituds i les pràctiques democràtiques.
 • Aprendre a organitzar-se, a desenvolupar l'esperit crític i a debatre sobre tot allò que afecta a la infància de Sant Quirze del Vallès.
 • Enfortir la cohesió social i la identitat de poble, des de la visió dels infants
 • Reforçar i enriquir els espais i processos de participació infantil del poble (ex. dels centres educatius)
 • Fomentar la cultura participativa de grans i petits a tots els espais del poble, amb corresponsabilitat.

Funcions:

 • Fer arribar la mirada dels infants en les decisions estratègiques que es prenguin a SQV a partir d’ara
 • Desplegar el rol del Consell com a representant de les nenes i nens de SQV
 • Donar suport a la creació i consolidació dels processos dels espais de participació d'infants al poble
 • Portar a terme accions i organitzar activitats des del propi Consell d’Infants lligades als interessos i propostes dels Infants
 • Repensar i innovar en el paper i funcionament del Consell d’Infants

2.    Organització, funcionament i composició del Consell


Organització:

 • El Consell s’organitza en càrrec individuals o grupals per a la seva autoorganització i empoderament com a representants i es connectarà la temàtica escollida pel Consell / encàrrec municipal amb espais de presa de decisions municipals i els serveis o regidories que hi estan relacionades.
 • Poden haver comissions de treball en el Consell sobre els temes d’interès dels nois i noies.
 • El Consell disposarà d’espais de treball adequats per a la seva dinàmica i que reforcin la seva funció representativa i participativa.
 • El Consell tindrà canals de comunicació propis, visibilitat als canals locals i escolars, i es faran materials amigables tant sobre el propi Consell com sobre les propostes que faci.

Funcionament:

 • Reunions mensuals després d’escola (17h a 18.30h) en dimarts i dimecres alterns de novembre a juny.
 • Consellers/es representen tots els infants de SQV, tenen un compromís d’assistència a les trobades, si no poden hi van els/les assessors/es (consellers suplents).
 • Cada mes hi ha un debat, votació o recollida de propostes a les tutories de les escoles per fer arribar al Consell (almenys 1 hora al mes)
 • Tenen un mandat de 2 anys. La meitat s’escullen a inici de curs (eleccions sempre a 5è, la primera vegada a 5è i 6è).

Composició:

El Consell està format per:

 • Representants de les escoles: 1 representant titular i 1 suplent per a cada aula de 5è i 6è de primària de les escoles del municipi.
 • Representants d’altres espais: 2-4 representants d’entitats i espais municipals 4-6 infants escolaritzats fora de SQV.

3.    Com ser membre del Consell d’infants

 • Poden ser membres del consell els infants, residents a Sant Quirze del Vallès, que estiguin cursant 5è o 6è de primària durant el curs vigent.
 • Cal tenir disponibilitat per participar a les sessions del Consell d’Infants un dia al mes  (de 17:00 a 18:30 h) durant el curs escolar (de novembre a juny). Les sessions es realitzaran majoritàriament a la Patronal, o bé en altres equipaments municipals. 
 • Els membres no han d’exercir cap altre càrrec de representació escolar durant el curs vigent.
 • Presentar l’autorització signada per part dels pares/mares o tutors/es per participar en aquesta activitat.
  Els alumnes escolaritzats al municipi escolliran els representants al consell directament a les seves escoles. Per a la presentació de candidatures d’infants no escolaritzats a Sant Quirze, cal accedir al tràmit habilitat durant la seva vigència. 

4.    Calendari de les sessions