Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Educatiu

El Consell Escolar Municipal és l’organisme de consulta, de participació i d’assessorament de què disposa la comunitat educativa i dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal. Podeu cosultar les actes dels consells celebrats en aquest espai.

Consell educatiu de Sant Quirze del Vallès
Consell Educatiu Municipal (CEM)

El Consell Educatiu Municipal és l’organisme de consulta, participació i assessorament de què disposa la comunitat educativa i els sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

El Consell Educatiu té com a objectius:

Mantenir un corrent d’informació, estudi i deliberació entre l’Administració Local i els diferents sectors de la comunitat educativa sobre totes les actuacions, planificacions i problemàtica general que afecta els centres educatius
Possibilitar que les línies d’actuació de l’Ajuntament comptin amb la consulta, participació i assessorament dels sectors implicats
Sensibilitzar la població i les entitats sobre l’eficàcia de la participació d’aquests sectors
Crear canals de col·laboració entre tots els sectors per a l’organització d’actuacions

Funcions

Les seves funcions són d’assessorament, consulta, proposta i informació en els següents àmbits:

Plans educatius i programes estratègics
Convenis i acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
Creació d’actuacions i normes municipals
Planificació de campanyes de matriculació
Foment d’activitats per millorar la qualitat educativa
Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir desigualtats


Organització i funcionament

El Consell Educatiu Municipal compta amb la Presidència de l’Alcaldessa. El plenari es reuneix de forma ordinària una vegada al trimestre, entre l’inici i el final de curs.

La Comissió Permanent es reuneix de forma ordinària una vegada cada dos mesos i, si s’escau, abans del Plenari.

El règim de les Comissions de treball vindrà marcat per acord dels seus membres.

Composició

La composicio del Consell Educatiu compta amb diversos sectors:

          Corporació Municipal: 1 membre per cada grup municipal
          Serveis municipals: 1 representant de cada servei: Cultura, Esports, Medi Ambient, Feminismes, Cooperació, Benestar Social, Joventut, Promoció Econòmica, Comunicació, Participació, Salut, Policia Local
       10 famílies d'alumnes
         8 alumnes
       11 professors
         8 representants de l'administració i serveis
      11 direccions de centres docents públics i titulars de centres privats i 2 de centres privats
      Altres sectors: Aula Extensió Universitària, Centre Recursos Pedagògics de Sabadell, Sindicats, entitats i associacions