Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Situació actual

Consulta la situació actual de la sequera i les mesures aplicades d'obligat compliment

Actualment, ens trobem en aquest estat de sequera:

alerta-per-sequera.PNG

Sant Quirze del Vallès és un dels 202 municipis abastits per la conca Ter-Llobregat que ha entrat en estat d'alerta per sequera

L’estat d’excepcionalitat per sequera permetrà disposar d’una dotació d’aigua per habitant i dia de 250 litres

Així mateix, es mantenen les mesures d’estalvi següents:

CONSUMS MÀXIMS
L'Agència Catalana de l'Aigua fixa les dotacions d'aigua en alta per municipi a través del Pla de sequera, és a dir, l'aigua que té disponible el municipi per distribuir a totes les activitats i habitants, serveis, empreses, escoles, hospitals, etc., i també la que arriba als habitatges.
Aquestes dotacions municipals són (aigua per a totes les activitats i usos del municipi + habitatges): 250 litres/habitant i dia

REG PÚBLIC I PRIVAT
 • El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20 a 8 hores).
 • La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3/hectàrea/mes.

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.


OBRES
 • Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

PISCINES
 • No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l'aigua.
 • Es poden reomplir parcialment totes les piscines (públiques o privades, d’accés col·lectiu o individual) sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, però només en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres.
 • Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.
 • En centres educatius, es pot fer ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany dels infants.
 • Es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de la Joventut.
 • Es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial i d’aquelles piscines destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
Excepcions
Com a excepció de tots els casos anteriors:
 • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

NETEJA VEHICLES

L'ús de l’aigua queda limitat a:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
 • Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

FONTS ORNAMENTALS
Resta prohibit l'ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n'assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

GRANJES
L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

Podeu consultar:
- El detall de les restriccions d'aigua per usos urbans en municipis d'estat d'alerta
- Les restriccions d'aigua per a piscines en estat d'alerta

Recorda fer un bon ús de l'aigua aplicant aquests consells.