Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reglament d'ús dels horts municipals

Aprovació definitiva del Reglament d'ús dels horts municipals de Sant Quirze del Vallès

Transcorregut el termini d'informació pública del Reglament d'ús dels horts municipals de Sant Quirze del Vallès, aprovat inicialment pel Ple municipal de 28/07/2022, tal i com disposava l'acord, ha esdevingut definitiu en no haver-se presentat cap al·legació i /o reclamació.

A aquest efecte, es publica l'Anunci amb el text íntegre del Reglament, que entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Publicació:

BOPB: 15/11/2022

DOGC:24/11/2022

etauler: del 15/11/2022 al 5/12/2022

Entra en vigor: 8/12/2022