Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Estudi de detall d'ordenació volumètrica dels habitatges emplaçats al carrer Josep Togores i Llach, núms. de l'1 a l'11

La Junta de Govern local de 26/09/2023 ha aprovat definitivament l'Estudi de detall.

Es publica l'anunci de l'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis, en la pàgina web i en un dels diaris de més divulgació de la comarca.

Publicació:

BOPB: 16/10/2023

etauler: del 9/10/2023 al 30/10/2023

diari: El Punt Avui de 9/10/2023