Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Modificació puntual del Pla General d'ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès, en relació al Sector E de Can Canals

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 27/05/2021 va aprovar inicialment el document  de la MP del PGOU i la suspensió durant el termini d'un any de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències i autoritzacions en tot l'àmbit del Sector E del Polígon de Can Canals.

El Ple en sessió ordinària del dia 30/06/2022 ha aprovat provisional el document.

Aprovació inicial: 27/05/2021

Publicació :     Diari: El Punt Avui de 07/06/2021

   BOPB: 11/06/2021

Aprovació provisional: 30/06/2022

Aprovació definitiva: Suspesa fins la tramitació d'un text refós que incorpori prescripcions