Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Planejament vigent

El planejament municipal vigent és el Pla General d'Ordenació de Sant Quirze del Vallès aprovat definitivament el dia 22 de març del 2000 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i publicat al DOGC l’11 de maig de 2000 i el Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general, publicat al DOGC l'11 de gener de 2006.