Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

APROVACIÓ PROVISIONAL POUM

Informe del tractament dels escrits presentats durant el termini d'informació pública

a) Memòria del Pla d'ordenació urbanística municipal.

b) Normes urbanístiques - Annexes:

c) Atles de la informació urbanística de Sant Quirze del Vallès. (350MB)

e) Memòria social

f1) Estudi ambiental estratègic (EAE)

f2) Document resum estudi ambiental

g) Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG)

h) Catàleg de béns a protegir

j) Catàleg d’arbres i arbredes d’interès local

k) Agenda i avaluació econòmica I financera

l) Informe de sostenibilitat econòmica

i) Catàleg de masies i cases rurals

m_POUM_SQdV_PRO_Mem_participacio.pdf

Documents administratius