Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Estructura de la propietat i condició edificatòria

6.1 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL

6.1.1 Cadastre de rústega

6.1.2 Superfície de les finques rústegues

6.1.3 Cadastre d'urbana

6.1.4 Superfície de les illes

6.1.5 Superfícies de les parcel·les

6.1.6 Patrimoni públic del sòl

6.2 CONDICIÓ EDIFICATÒRIA

6.2.1 Alçades d’edificació existents segons cadastre

6.2.2 Alçades segons planejament vigent

6.2.3 Antiguitat edificacions

6.2.4 Solars vacants en sòl urbà