Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Planejament urbanístic

4.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL GENERAL

4.1.1 Pla territorial general de Catalunya 1992

4.2 PLANEJAMENT TERRITORIAL PARCIAL

4.2.1 Pla territorial metropolita de Barcelona 2010. Espais oberts. Proposta

4.2.2 Pla territorial metropolità de Barcelona 2010. Estratègies urbanes

4.2.3 Pla territorial metropolita de Barcelona 2010. Estructura nodal. Proposta

4.2.4 Pla territorial metropolita de Barcelona 2010. Infraestructures viàries i de transport públic. Actuacions

4.2.5 Pla territorial metropolita de Barcelona 2010. Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Actuacions

4.3 PLANEJAMENT URBANÍSTIC

4.3.1 Planejament vigent a Sant Quirze del Vallès i entorn

4.3.2 Mapa de sòls de pendent superior al 20%

4.4 PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT

4.4.1 Estructura general i orgànica del territori. PGOU 2000

4.4.3 Classificació del sòl, PGOU 2000

4.4.4 Classificació urbanística del sòl. 2017

4.4.5 Ordenació del sòl no urbanitzable. PGOU 2000

4.4.6 Ordenació del sòl no urbanitzable. 2017

4.4.7 Qualificació del sòl. PGOU 2000

4.4.8 Qualificació del sòl. 2017

4.4.9 Determinacions normatives. Les Fonts. PGOU 2000

4.4.10 Determinacions normatives. Les Fonts. 2017

4.4.11 Determinacions normatives. Vila SQV. PGOU 2000.

4.4.12 Determinacions normatives. Vila SQV. 2017