Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Terme municipal

2.1 Comparatiu de límits de terme municipal (segons planejament vigent / cadastre / MUC / ICGC)

2.2 Ortofotomapa 1:2.500

2.3 Base topogràfica 1:5.000

2.4.1 Evolució física. Mapa geològic i topogràfic 1914 – 1936

2.4.2 Evolució física. Mapa planimètric 1919

2.4.3 Evolució física. Fotografies aèries 1956-1957

2.4.4 Evolució física. Fotografies aèries 1970

2.4.5 Evolució física. Mapa topogràfic 1978

2.4.6 Evolució física. Fotografies aèries 1984