Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Usis del sòl i teixits urbans

7.1 TEIXIT RESIDENCIAL

7.1.1 Edificacions unifamiliars i plurifamiliars segons planejament

7.1.2 Edificacions unifamiliars i plurifamiliars segons cadastre

7.1.3 Habitatges lliures, habitatges protegits

7.2 TEIXIT D'ACTIVITAT ECONÒMICA

7.2.1 Polígons d'activitat econòmica. Superfície de les parcel·les

7.2.2 Polígons d'activitat econòmica. Ocupació de les parcel·les

7.2.3 Polígons d'activitat econòmica. Coeficient d'edificabilitat net

7.2.4 Comerç de proximitat. Localització dels locals comercials