Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits d'Obres

Accedeix al catàleg de tots els tràmits relacionats amb sol·licitud d'obres, tant de Llicències Urbanístiques com de Comunicacions Prèvies.

Si ho prefereixes, pots fer servir la CERCA GUIADA DE TRÀMITS D'OBRES per trobar el que necessites

🔎🔎🔎

🔍🔍

LL25 Usos i obres provisionals
LLO01 La primera utilització i ocupació parcial de l'edifici
LLP01 Parcel·lació
C01 Obres de manteniment interior d'habitatge sense modificar distribució
C03 Actuació puntual interior pel manteniment, conservació i neteja de local i nau sense ús (sense modificar distribució).
C05 Actuació puntual de manteniment d'elements de façana i cobertes sense ús de bastida
LL01 Obres d'edificació de nova construcció
CA03 Pròrroga del termini de la llicència urbanística o comunicació prèvia per a l’execució d’obres
FUE - Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
Queixa, suggeriment o agraïment
C06 Obres de conservació i manteniment de mur i tanca que no afecti estructura o fonaments
CA02 Transmissió de llicència urbanística o de comunicació prèvia
LL04 Obres de reforma o rehabilitació intervenció total o parcial amb variació substancial
FUE - Comunicació de transmissió d'una activitat o establiment
LL22 Obres per l'obertura, la pavimentació i la modificació de camí rural
LL20 Instal·lació d'hivernacle o similar amb murs perimetrals superiors a un metre d'alçària
LL18 Llicència d'obres de construcció, ampliació o supressió de gual, ús demanial i contragual.
LL19 Acumulació de residus o el dipòsit de material que alterin les característiques del paisatge
CA04 Desistiment o renúncia de llicència urbanística, o extinció dels efectes d'una comunicació prèvia
LL02 Obres d'enderroc total o parcial d'edificis i construccions
Ofertes de contractes menors. Pressupostos.
LL10 Construcció de mur de contenció que impliqui moviment de terres i esplanació de terreny
LL11 Tala de masses arbòries
LL13 Construcció de piscina
Certificat d'antiguitat i legalitat
Certificat de numeració d'habitatges
Devolució de fiança de garantia
Emissió de l'informe d'estrangeria d'adequació de l'habitatge
FUE - Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de baix risc (Annex II llei 16/2015)
CA05 Canvi o renúncia de la direcció facultativa