Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits d'Obres

Accedeix al catàleg de tots els tràmits relacionats amb sol·licitud d'obres, tant de Llicències Urbanístiques com de Comunicacions Prèvies.

Si ho prefereixes, pots fer servir la CERCA GUIADA DE TRÀMITS D'OBRES per trobar el que necessites

🔎🔎🔎

🔍🔍

LL17 Extracció d'àrids i explotació de pedreres
LL21 Obres puntuals d'urbanització, no incloses en un projecte d'urbanització, en espais d'ús públic.
LL14 Instal·lació de pèrgola
LL15 Instal·lació de barbacoa
LL09 Moviments de terres i les esplanacions de terrenys
LL12 Tala de vegetació arbustiva
LL16 Instal·lació de construcció auxiliar o mòdul prefabricat
C09 Tala d'arbre aïllat en sòl urbà (sense cap protecció)
C12 Col·locació de rètol indicatiu de l'activitat a la façana del local
CT01 Obres de reforma interior parcial i canvi de distribució sense afectació de l'estructura
CT06 Obres de reforma en local o nau amb activitat existent
CT08 Construcció de mur o tanca que no impliqui moviment de terres o reparació estructural de mur existent
LL05 Obres d'ampliació, reforma o rehabilitació en edifici catalogat o protegit
LL23 Instal·lacions d'infraestructures de subministrament de serveis
C10 Neteja i desbrossament de solar o finca (sense moviment de terres ni tala d'arbres)
C11 Instal·lació de punt de recàrrega de vehicle elèctric
CT03 Obres d'intervenció parcial interior en edifici pel canvi d'ús que no sigui a residencial ni el principal
CT07 Obres en façana, terrassa i coberta, i totes les que requereixen bastida.
CT09 Enderroc de construccions auxiliars o instal·lacions annexes
CT13 Mesures de protecció en façanes, mitgeres, patis o terrats, provisionals fins a la intervenció definitiva.
CT14 Obres de substitució, sondejos o reparació d'avaries en infraestructures de serveis a l'espai públic
CT16 Instal·lació de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics d'autoconsum
FUE - Certificat de compatibilitat urbanística previ a una activitat
FUE - Declaració responsable per activitats econòmiques innòcues incloses a la Llei 16/2015