Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dret d'accés a Informació pública

Servei responsable

Servei responsable

Alcaldia-Presidència

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar informació de què disposa l'Ajuntament, tant elaborada per l'Ajuntament com la que aquest té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la Transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud, ni cal que tingueu un interès personal, si detalleu els motius pels quals la sol·liciteu, aquests poden ser tinguts en compte a l'hora de resoldre-la amb temps.

Límits al dret d'accés a la informació pública

Es pot denegar o restringir el dret d'accés a la informació pública si comporta un perjudici per:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva
 • Els drets dels menors d'edat.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • La informació que tingui la condició de protegida i així ho estableixi expressament una norma amb rang de llei.

 La sol·licitud pot ser no admessa en els supòsits següents:

 • Documents de treball intern (resums, esborranys o notes).
 • Si per obtenir la informació que demana cal una tasca complexa d’elaboració o reelaboració. En aquest cas es contemplaria donar la informació desglossada.
 • Informació en fase d’elaboració i no publicada.
 • Les consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació.

 

Normativa

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la Transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Ordenança fiscal 4.1 Taxa per l'expedició de documents administratius

Qui ho pot sol·licitar

Veïns i veïnes de Sant Quirze del Vallès i altres persones majors de 16 anys.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

 En qualsevol moment

Documentació a aportar
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït si la informació es consulta al lloc on es troben dipositada o en format electrònic.

L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes a la contraprestació econòmica regulada per l'Ordenança fiscal 4.1 Taxa per l'expedició de documents administratius.

Informació d'interès

En compliment del Decret de Transparència, si ho considereu oportú, podeu demanar un certificat de les condicions de reutilització que regeixen per a la informació sol·licitada en el moment de fer la petició o en qualsevol moment a través d'una sol·licitud genèrica

Si voleu formular alguna reclamació o recurs a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) podeu fer-ho aquí.

En tot cas, teniu l'obligació de tractar la informació facilitada d'acord amb la normativa de protecció de dades i confidencialitat. Podeu accedir a la política de privacitat a aquest enllaç.

Termini de resolució

1 mes

Sentit del silenci administratiu

Negatiu