Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Emissió de l'informe d'estrangeria d'adequació de l'habitatge

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Amb aquest tràmit podreu sol·licitar l'emissió de l’informe tècnic sobre l'adequació de l'habitatge en el procés d'obtenció d'una autorització de residència per reagrupació familiar, o per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar.

La persona interessada, abans d'iniciar el tràmit en aquest Ajuntament, haurà d'haver realitzat el pagament de 38,60 €, d'acord amb la taxa establerta per la Generalitat de Catalunya, a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat tramits.gencat.cat/ca

Posteriorment, l'Ajuntament recull la sol·licitud, verifica el pagament de la taxa, fa la inspecció de l'habitatge, i tramet el document proposta municipal a la Generalitat de Catalunya, que com a òrgan competent resoldrà i notificarà a l'interessat. L'informe emès per la Generalitat de Catalunya el podrà recollir a l'Oficina de Benestar Social i Família de la Generalitat que li indiquin.

Quin tràmit s'ha d'haver fet abans

La persona interessada, abans d'iniciar el tràmit en aquest Ajuntament, haurà d'haver realitzat el pagament de 38,60 €, d'acord amb la taxa establerta per la Generalitat de Catalunya, a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat tramits.gencat.cat/ca

Qui ho pot sol·licitar

Persona estrangera empadronada a Sant Quirze del Vallès i que vulgui reagrupar la seva família o bé la que hagi reagrupat a la seva família i hagi canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament i precisi d'una renovació d'autorització de residència.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud, documentació i justificant del pagament de la taxa establerta per la Generalitat de Catalunya).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació d'acord amb l'Ordenança Fiscal 4.1 (veure a l'apartat de Cost.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat, i el justificant del pagament de la taxa establerta per la Generalitat de Catalunya. Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Us practicarem l’autoliquidació d'acord amb l'Ordenança Fiscal 4.1, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Terminis

El termini per resoldre i notificar és des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la Direcció General per a la Immigració.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Model de sol·licitud de la Generalitat de Catalunya, segons el cas:
  • INF01-DGIM: Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge. Per a les persones estrangeres que tinguin el domicili habitual en un municipi de Catalunya i que pretenguin reagrupar a la seva família.
  • INFO4-DGIM: Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar. Per a les persones estrangeres que tinguin el domicili habitual en un municipi de Catalunya i que hagin reagrupat a la seva família. El reagrupant haurà d'haver canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament.
 • Justificant de pagament de la taxa corresponent establerta per la Generalitat de Catalunya. A través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat tramits.gencat.cat/ca.
 • Passaport vigent complet de la persona sol·licitant.
 • Autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s’escau, conjuntament còpia de l’autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa, si està caducada.
 • Documentació acreditativa del títol que habilita per a ocupar l’habitatge (escriptura de propietat, contracte de lloguer).
 • Cèdula d’habitabilitat de nova o segona ocupació de l’habitatge.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Ordenança fiscal de la taxa per expedició de documents administratius.

(Art.6, epígraf 6.b)

 • Dictàmens, informes, certificacions i serveis facultatius en general: 41,47 €

 

Termini de resolució

30 dies hàbils

També et pot interessar