Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FUE - Certificat de compatibilitat urbanística previ a una activitat

Servei responsable

Servei responsable

Activitats

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.

En les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental o llicència municipal d’activitat (Annex I o Annex II de la Llei 20/2009) cal demanar aquest certificat previ a la presentació de la sol·licitud d’autorització ambiental o llicència municipal.

En la resta de règims, el titular pot demanar-ho però no és obligatori.

Normativa

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Ordenança Municipal reguladora de l'obertura d'establiments i control d'activitats, serveis i instal·lacions

4.5 Ordenança fiscal per a la taxa per la prestació dels Serveis Activitats Mitjançant Llicència, Comunicació o Control

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona interessada

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

 En qualsevol moment

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Plànol/s d'emplaçament que permeti una identificació correcte de la finca.
 • Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
 • Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl
 • Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en les activitats mitjançant llicència, comunicació o control ( Ordenança fiscal núm. 4.5):

 • Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament urbanístic per a les activitats incloses en l’annex I de la llei 20/2009 : 1.546,50 €
 • Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament urbanístic per a les activitats incloses en l’annex II de la llei 20/2009 : 721,70 €
 • Informe urbanístic i ambiental per a l’obertura d’establiments d’activitats recreatives de règim especial : 1.550,62 €
 • Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament urbanístic per a les activitats incloses en l’annex III de la llei 20/2009 : 103,10 €
   

 

Termini de resolució

1 mes