Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informe municipal d'arrelament social de persones estrangeres

Servei responsable

Servei responsable

Feminismes i LGTBI

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar un informe municipal sobre l’arrelament social de persones estrangeres.

L'informe facultatiu servirà per tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social.
 

Normativa

REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/200, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009. (BOE  núm.  103  publicat el  30/04/2011).

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona estrangera empadronada en un municipi de Catalunya que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social.

Requisits previs
 • Ser persona estrangera no comunitària
 • Ser major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal)
 • Trobar-se en situació administrativa irregular o amb permanència autoritzada per raons de protecció internacional.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

L'informe es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació a aportar

Documentació específica

 • Documentació acreditativa de:
  • temps de permanència de l’interessat en el seu domicili habitual,
  • mitjans econòmics dels que disposi,
  • vincles familiars amb residents a l’Estat espanyol,
  • esforços d’integració a través del seguiment de programes d’inserció sociolaborals i culturals (coneixement de la societat catalana),
  • coneixements suficient de la llengua catalana i/o castellana o de col·laboració en xarxes socials.

En els supòsits de sol·licituds d'arrelament social amb excepció de contracte mitjançant empara d'una entitat social cal aportar:

 • Declaració responsable/autorització emesa i signada per la persona representant legal de l'entitat, i
 • informe de cobertura assistencial emès i signat per la / pel treballador social col·legiat de l'entitat amb el vistiplau de la persona representant legal d'aquesta.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït
 

Informació d'interès

Des del Servei de Feminismes de l'Ajuntament ens posarem  en contacte amb la persona sol·licitant per concertar dia i hora per fer una entrevista per tal de recollir informació i emetre la proposta d’arrelament social en funció del que s’acrediti. A continuació el servei enviarà a la Generalitat la proposta junt amb la documentació, per tal que emeti l'informe d'arrelament social favorable o desfavorable, i li faci arribar a la persona sol·licitant.

La resolució del procediment es durà a terme pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Igualtat.

 

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

També et pot interessar